Skip to main content

Novica

Učinkovito odstranjevanje perfluoriranih onesnaževal

Ljubljana, 6. avgust 2020 - Perfluorirane spojine so se in se še vedno zelo veliko uporabljajo v industriji in življenju. Žal se je izkazalo, da škodljivo vplivajo na zdravje in okolje, zato bi bilo treba najti učinkovit način za njihovo odstranjevanje iz procesnih in površinskih voda.

V prispevku, objavljenem v reviji Angewandte Chemie, so raziskovalci iz Leuvena, Montpellierja, Marseillea in Ljubljane pokazali, da mikroporozni zeolit Beta v čisti silikatni obliki kaže izjemno sposobnost in afiniteto za adsorpcijo perfluoriranih spojin, kot sta perfluorooktanojska kislina in perfluorooktansulfonska kislina. Ta zeolit učinkovito in selektivno zajema omenjeni prefluorirani kislini tudi v prisotnosti drugih organskih spojin.

Andraž Krajnc in Gregor Mali z Odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo Kemijskega inštituta sta s pomočjo NMR meritev v trdnem pojasnila, kako se molekule perfluorooktanojske kisline adsorbirajo v zeolit Beta. Pokazala sta, da so hidrofobne verige teh molekul umeščene v ravnih kanalih zeolita, karboksilne glave molekul pa v presečiščih kanalov tvorijo molekulske pare, povezane z vodikovimi vezmi. Zaradi take umestitve molekul je adsorpcijska entalpija sistema zelo ugodna. Poleg tega spiralna konformacija perfluoriranih verig omogoča zelo tesno pakiranje molekul v zeolitu. To skupaj pojasnjuje izjemno visoko afiniteto in selektivnost zeolita Beta za adsorpcijo perfluoriranih spojin.

Zaradi zgoraj opisanih lastnosti je zeolit Beta najobetavnejši kandidat za boj proti onesnaženju s perfluoriranimi spojinami.

 

 

Povezava do objave: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.202007703

Kontakt za več informacij: gregor.mali[at]ki.si

 

Kemijski nadzor delovanja človeških celic igra pomembno vlogo pri zasnovi novih genskih in celičnih terapij, saj omogoča…
Raziskovalci Kemijskega inštituta poročajo o znanstvenem napredku na področju tehnologije urejanja genoma. Izboljšali so…
Ljubljana, 10. november 2021 – Raziskovalca Kemijskega inštituta prof. dr. Gregor Mali in dr. Andraž Krajnc sta…
Ljubljana, 6. julij 2021 - Koronakriza  nas pesti že skoraj leto in pol. Človeštvo je postavila pred neslutene izzive,…
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava