Skip to main content

O inštitutu

SusChem Slovenija

SusChem - Evropska tehnološka platforma za trajnostno kemijo  

SusChem je evropska tehnološka platforma za trajnostno kemijo, ki združuje industrijo, akademske kroge, oblikovalce politik in širšo družbo.

Vizija SusChema je konkurenčna in inovativna Evropa, kjer trajnostna kemija in biotehnologija skupaj zagotavljata rešitve za prihodnje generacije.

Poslanstvo SusChema je spodbuditi evropske kemijske in biokemične inovacije za učinkovito odzivanje na družbene izzive z zagotavljanjem trajnostnih rešitev. 

Nacionalna tehnološka platforma za trajnostno kemijo SusChem Slovenija

SusChem Nacionalno tehnološko platformo Slovenija (NTP Slovenija) vodi Kemijski inštitut in pomaga pri povezovanju SusChem z nacionalnimi in regionalnimi programi. Omogoča tudi nadnacionalno sodelovanje in svetuje SusChem na evropski ravni o skupnih nacionalnih prednostnih nalogah, ki jih je treba upoštevati v evropskih pobudah.

SusChem Slovenija je bila ustanovljena oktobra 2006 in je odprta mreža ljudi, ki zastopajo podjetja (MSP), združenja, vladne organe, raziskovalna središča in inštitute.

Vizija Suschem Slovenija je spodbujati krožno gospodarstvo in biogospodarstvo s kemičnimi in biokemičnimi inovacijami.

Cilji SusChem Slovenija s področja raziskav in inovacij so:

  • Biotehnologija in biokemijsko inženirstvo
  • Nanotehnologija in napredni materiali
  • Okoljske tehnologije in trajnostni razvoj
  • Racionalna raba energije, vode in surovin
  • Učinkovitost virov in krožno gospodarstvo
  • Novi in izboljšani procesi
  • Informacijske in komunikacijske tehnologije, digitalizacija
  • Raziskave, razvoj, inovacije in izobraževanje.

Vabljeni na SusChem dogodke in k branju novic.

 

Dodatne informacije:

Dr. Blaž Likozar, Predsednik SusChem Slovenija

T: +386 1 4760 281

E: blaz.likozar@ki.si

Dr. Barbara TIŠLER, Vodja projektov SusChem Slovenija

T: +386 1 4760 498

E: barbara.tisler@ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava