Iskalnik

114 results:
31. FTIR mikrografija  
Tags: Infrardeča spektrofotometrija , analysis , Infrardeča spektroskopija , Infrared spectroscopy , Chemical analysis
FTIR mikrografija Laboratorij D07 Oprema Bruker LUMOS Področje Kemijska analiza Platforma Spektrofotometrija Tehnika Infrardeča spektrofottometrija Kontakt Andrej Kržan ...  
32. NIR identifikacija plastike  
Tags: Infrardeča spektrofotometrija , analysis , Infrardeča spektroskopija , Infrared spectroscopy , Chemical analysis
NIR identifikacija plastike Laboratorij D07 Oprema sIRogran  Področje Kemijska analiza Platforma Spektrofotometrija Tehnika Infrardeča spektrofottometrija Kontakt ...  
33. Optična analiza  
Tags: Optična mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Optična analiza Laboratorij D07 Oprema Digitalni mikroskop Leica DMS 1000 Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Optična mikroskopija Kontakt Andrej...  
34. Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov  
Tags: Ekstrudiranje zmesi kompoziti , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Polimerni materiali , Chemical technology and engineering , The polymer material
Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov  Laboratorij D07 Oprema Dvopolžni ekstruder dr. Collin ZK 25T,opremljen z granulatorjem Področje Kemijska tehnologija in...  
35. Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov v gramskih količinah  
Tags: Ekstrudiranje zmesi kompoziti , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Polimerni materiali , Chemical technology and engineering , The polymer material
Ekstrudiranje, priprava polimernih mešanic in kompozitov v gramskih količinah Laboratorij D07 Oprema Dvopolžni konični ekstruder Haake Minilab,  Področje Kemijska tehnologija in...  
36. Brizganje epruvet za mehanske in reološke analize  
Tags: Izdelava epruvet , Kemijska tehnologija in inženirstvo , Polimerni materiali , Chemical technology and engineering , The polymer material
Brizganje epruvet za mehanske in reološke analize Laboratorij D07 Oprema Stroj za injekcijsko brizganje (industrijski) Babyplast, volumen do 4 ccm, Področje Kemijska tehnologija in...  
37. Termična karakterizacija polimerov  
Tags: Fizikalno kemične lastnosti polimerov , analysis , Termična analiza , Chemical analysis
Termična karakterizacija polimerov Laboratorij D07 Oprema DSC Mettler Toledo (DSC1) Področje Kemijska analiza Platforma Termična analiza Tehnika Fizikalno kemične lastnosti...  
38. Termogravimetrična karakterizacija materialov (do 1700 °C)  
Tags: Termogravimetrična analiza , analysis , Termična analiza , Chemical analysis
Termogravimetrična karakterizacija materialov (do 1700 °C) Laboratorij D07 Oprema TGA/DSC Mettler Toledo (TGA/DSC1), opremljen z masnim spektrometrom Področje Kemijska analiza ...  
39. Dinamična mehanska analiza  
Tags: Mehanske lastnosti polimerov , analysis , Fizikalna analiza , Physical analysis , Chemical analysis
Dinamična mehanska analiza Laboratorij D07 Oprema DMA Q800 (TA Instruments) Področje Kemijska analiza Platforma Fizikalna analiza Tehnika Mehanske lastnosti polimerov ...  
40. Termogravimetrična analiza (TGA), sklopljena z masnim spektrometrom (MS)  
Tags: Termogravimetrična analiza sklopljena z masnim spektrometrom , analysis , Termična analiza , Chemical analysis
Termogravimetrična analiza (TGA), sklopljena z masnim spektrometrom (MS) Laboratorij D07 Oprema DMA Q800 (TA Instruments) Področje Kemijska analiza Platforma Termična analiza ...  
Search results 31 until 40 of 114