Iskalnik

114 results:
41. Vrstični elektronski mikroskop (SEM)  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Vrstični elektronski mikorskop (SEM) Laboratorij D07 Oprema Zeiss Supra 35 VP Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Elektronska mikroskopija Kontakt Ema...  
42. STEM  
Tags: Mikroskopija in elementna analiza , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
STEM  Laboratorij D07 Oprema STEM mikroskop z različnimi detektorji (SE, InLens, BS, EDS) Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Mikroskopija in...  
43. Strukturna in kemijska analiza nanodelcev, keramičnih in kovinskih materialov na atomski ravni (AR-STEM)  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Strukturna in kemijska analiza nanodelcev, keramičnih in kovinskih materialov na atomski ravni (AR-STEM) Laboratorij D10 Oprema TEM: Jeol ARM 200 CF Področje Kemijska analiza ...  
44. Analiza azbestov v odpadnih vodah, pitni vodi in zraku  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Analiza azbestov v odpadnih vodah, pitni vodi in zraku Laboratorij D10 Oprema TEM / STEM / EDXS Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Elektronska...  
45. Stereološke preiskave mikrostrukture  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Stereološke preiskave mikrostrukture Laboratorij D10 Oprema TEM, SEM, optična mikroskopija Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Elektronska mikroskopija ...  
46. Priprava vzorcev za optično mikroskopijo, SEM in TEM analize  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Priprava vzorcev za optično mikroskopijo,  SEM in TEM analize Laboratorij D10 Oprema Tračna in žična žaga, brusilni, polirni stroj, ultrazvočno rezanje, mehansko tanjšanje in...  
47. Analize z AFM mikroskopom (hrapavost površine)  
Tags: Elektronska mikroskopija , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Analize z AFM mikroskopom (hrapavost površine) Laboratorij D10 Oprema AFM Veeco in Agilent Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Elektronska mikroskopija ...  
48. Produkcija rekombinantnih proteinov v različnih ekspresijskih sistemih  
Tags: Produkcija rekombinantnih proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Produkcija rekombinantnih proteinov v različnih ekspresijskih sistemih Laboratorij D11 Oprema E. coli, P. Pastoris, insektne celice, celične kulture; stresane kulture in 7L bioreaktor ...  
49. Produkcija spremenjenih variant proteinov (mutant) v različnih ekspresijskih sistemih  
Tags: Produkcija mutiranih proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Produkcija spremenjenih variant proteinov (mutant) v različnih ekspresijskih sistemih Laboratorij D11 Oprema Opremljen genetski laboratorij za pripravo genskih konstruktov – plazmidov,...  
50. Izolacija rekombinantnih proteinov z visoko čistostjo  
Tags: Izolacija proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Izolacija rekombinantnih proteinov z visoko čistostjo Laboratorij D11 Oprema Afinitetna kromatografija – IMAC, CEC, AEC, SEC; Ӓkta Purifier in FPLC Področje Biološke in biokemijske...  
Search results 41 until 50 of 114