Iskalnik

114 results:
51. Proteinska analitika  
Tags: Karakterizacija proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Proteinska analitika Laboratorij D11 Oprema SDS-PAGE, nativna PAGE, IEF, HPLC analize, imunodetekcija s protitelesi - western blot, DSF, izvajanje tehnik CD, DLS Področje Biološke in...  
52. Medmolekulske interakcije  
Tags: Medmolekulske interakcije , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Medmolekulske interakcije Laboratorij D11 Oprema Fluorimeter, MST, SPR* (*sodelovanje s SPR centrom), ITC Področje Biološke in biokemijske raziskave Platforma Analiza proteinov ...  
53. Razvoj bioloških testov in meritve in vitro biološke aktivnosti (rekombinantnih) proteinov  
Tags: Biološka aktivnost proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Razvoj bioloških testov in meritve in vitro biološke aktivnosti (rekombinantnih) proteinov Laboratorij D11 Oprema Postavitev in kvalifikacija metode, meritve in vitro biološke aktivnosti...  
54. Raziskovalno razvojno sodelovanje pri reševanju bioloških problemov, vprašanj  
Tags: Biološka zdravila , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Raziskovalno razvojno sodelovanje pri reševanju bioloških problemov, vprašanj Laboratorij D11 Oprema Pogodbeno raziskovalno delo  Področje Biološke in biokemijske raziskave ...  
55. Analiza s pretočnim citometrom  
Tags: Celični cikel , Biološke in biokemijske raziskave , Biotehnologija , Biological and biochemical studies , • Biotechnology
Analiza s pretočnim citometrom Laboratorij  D11 Oprema  Celični cikel, apoptoza, analiza izražanja proteinov Področje Biološke in biokemijske raziskave Platforma ...  
56. Določevanje tri-dimenzionalnih struktur proteinov, analiza 3D interakcij protein-ligand na atomskem nivoju, razvoj vezavnih molekul (inhibitorjev)  
Tags: 3D struktura in interakcije proteinov , Biološke in biokemijske raziskave , Analiza proteinov , Protein analysis , Biological and biochemical studies
Določevanje tri-dimenzionalnih struktur proteinov, analiza 3D interakcij protein-ligand na atomskem nivoju, razvoj vezavnih molekul (inhibitorjev) Laboratorij D11  Oprema ...  
57. Meritve velikosti nanodelcev  
Tags: Velikost nanodelcev , analysis , Fizikalna analiza , Physical analysis , Chemical analysis
Meritve velikosti nanodelcev Laboratorij D12 Oprema DLS Področje Kemijska analiza Platforma Fizikalna analiza Tehnika Velikost nanodelcev Kontakt Helena Gradišar ...  
58. Meritve interakcij med delci  
Tags: Meritev interakcij med delci , analysis , Mikroskopija , Chemical analysis , Microscopy
Meritve interakcij med delci Laboratorij D12 Oprema FCS mikroskop Področje Kemijska analiza Platforma Mikroskopija Tehnika Meritev interakcij med delci Kontakt Mojca...  
59. Biološka aktivnost antioksidantov  
Tags: Antioksidanti , Biološke in biokemijske raziskave , Biological and biochemical studies
Biološka aktivnost antioksidantov Laboratorij D12 Oprema Celični laboratorij, luminometer Področje Biološke in biokemijske raziskave Platforma Spektrofotometrija Tehnika ...  
60. Optična aktivnost bioloških makromolekul  
Tags: Optična spektrometrija , Biološke in biokemijske raziskave , Biological and biochemical studies
Optična aktivnost bioloških makromolekul Laboratorij D12 Oprema CD spektrometer Področje Biološke in biokemijske raziskave Platforma Spektrofotometrija Tehnika Optična...  
Search results 51 until 60 of 114