Skip to main content

Za gospodarstvo

Analiza medmolekulskih interakcij
LaboratorijD15
Oprema400, 600, 800 MHz Bruker NMR spectrometers
PodročjeKemijska analiza
Platforma NMR - nuklearna magnetna rezonanca
TehnikaKarakterizacija interakcij med molekulami
KontaktJanez Plavec
janez.plavec(at)ki.si
+386 1 4760 353
OpisNMR spektroskopija je zelo uporabna tehnika za pridobivanje informacij o strukturi in interakcijah majhnih molekul ter biomolekul. Ena od interakcij, na katero se osredotočamo, so vodikove vezi, ki so ključne pri prepoznavanju anionskega receptorja in proteinov ali nukleinskih kislin. Poleg tega se lahko ligandi z nizko molekulsko maso vežejo na biomolekule preko interkalacije, kjer se ravninski aromatski obročni sistem vstavi med sosednje bazne pare ali vezan ligand vzpostavi neposredne molekulske kontakte s funkcionalnimi skupinami biomolekul.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava