Skip to main content

Odseki

Krio-presevni elektronski mikroskop Glacios

Krio-presevni elektronski mikroskop (krio-TEM) Glacios nam omogoča izvajanje treh glavnih krio tehnik: analiza posameznega delca, kriotomografija in sipanje elektronov na mikro kristalih. S pomočjo teh pristopov lahko opazujemo biološke molekule v skoraj naravnem okolju. Opazovanje ne-bioloških vzorcev je mogoče.

Priprava vzorcev za krio mikroskopijo je mogoče na Odseku kjer je oprema nameščena.

Dostop do opreme

Oprema je na voljo notranjim in zunanjim uporabnikom. Uporabniki naj se obrnejo na spodnji kontakt skupaj z osnovnimi podatki o vzorcu. Če je projekt izvedljiv potem lahko uporabnik_ca dobi vnaprej določen termin na mikroskopu za zajem podatkov. Samostojna uporaba opreme je mogoča le za zelo izkušene uporabnike_ce. V primeru neizkušenih uporabnikov_c bo eksperiment lahko izveden s sodelovanjem dokazano izkušenih uporabnikov_c in/ali skrbnika naprave.

 

Kontakt:
tukaj

Pravila uporabe in cenik

Pravila uporabe in cenik - Glacios

Posodobljeno: April 2021

Projekti in financiranje

Nakup mikroskopa so omogočili

EATRIS-TRI.si

Nakup je delno sofinanciran v okviru operacije EATRIS-TRI.si, Razvoj raziskovalne infrastrukture EATRIS-TRI.si za mednarodno konkurenčnost translacijskih raziskav na področju biomedicine in razvoja zdravil v Sloveniji.

Cilj projekta EATRIS-TRI.si je vzpostaviti najsodobnejšo infrastrukturo za translacijske raziskave na področju farmacije in biomedicine ter spodbujati inovacije, ki iščejo nove podjetniške priložnosti na področju razvoja zdravil in njihove ponovne uporabe. Bistvo translacijskih raziskav je zagotoviti, da nova dognanja čim hitreje pridejo v prakso, v proces razvoja zdravil, diagnostičnih pristopov in do pacientov ali populacije, ki so ji namenjena. Koncept EATRIS-TRI.si odraža poslanstvo multicentrične zasnove raziskovalne infrastrukture krovne organizacije EATRIS ERIC, ki predvideva vzpostavitev vozlišča v članicah partnericah. Tako tudi EATRIS-TRI.si zasleduje institucionalno in regionalno zastopanost znotraj Slovenije, ki omogoča povezovanje, sodelovanje in s tem hitrejše in kakovostnejše raziskovalno delo.

Projekt ima status implementiranega ESFRI projekta in se tako uvršča na nacionalno prednostno področje za razvoj raziskovalne infrastrukture, njegov cilj pa je povečati mednarodno konkurenčnost slovenske infrastrukture za raziskovalno in razvojno področje.Projekt ima status implementiranega ESFRI projekta in se tako uvršča v nacionalno prednostno področje za razvoj raziskovalne infrastrukture za mednarodno konkurenčnost Slovenskega RRI prostora.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v vrednosti projekta 2,05 mio EUR. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os:
1 Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva; prednostna naložba:
1.1 Krepitev infrastrukture za raziskave in inovacije ter zmogljivosti za razvoj odličnosti na tem področju, pa tudi spodbujanje pristojnih centrov, zlasti takšnih, ki so evropskega pomena; specifični cilj:
1.1.1 Učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja.

Začetek izvajanja aktivnosti 1. 6. 2018, zaključek aktivnosti operacije 31. 8. 2021.
www.eu-skladi.si

ELIXIR

ELIXIR Slovenija (ELIXIR-SI) je slovensko vozlišče ELIXIR, ki ga koordinira Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta. Člani ELIXIR-SI so še mnoge druge vodilne slovenske raziskovalne organizacije. ELIXIR-SI aktivno nadgrajuje obstoječo oz. vzpostavlja novo infrastrukturo v slovenskem raziskovalnem prostoru preko treh stebrov: (1) nacionalna infrastruktura za pridobivanje visokogostotnih podatkov s pomočjo laboratorijskih visokozmogljivostnih tehnologij (genomske tehnologije), (2) osrednje nacionalno podatkovno vozlišče za področje ved o življenju ter (3) središče za izobraževanje in usposabljanje na področju ved o življenju za uporabo bioinformatskih orodij, analiz in storitev.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Začetek izvajanja aktivnosti 1. 6. 2019, zaključek aktivnosti operacije 31. 8. 2021.
www.eu-skladi.si

Oprema, ki je na voljo v okviru ELIXIR Slovenija

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava