Skip to main content

O inštitutu

Forum40

Na Kemijskem Inštitutu smo marca 2016 začeli s sklopom predavanj imenovanim Forum40, na katerem se vsak mesec predstavi po en odsek. Namen foruma je druženje mladih, spoznavanje raziskovalnega dela ki se izvaja na Kemijskem inštitutu, predvsem pa pospeševanje medoddelčnega sodelovanja na inštitutu. Mlajši raziskovalci v približno 40 minutah predstavijo svoje delo, sledi 20 minut vprašanj in razprave.

Forum vodi dr. Ana Kroflič z Odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo.
 
Želiš predavati na forumu? Nič lažjega. Kontaktiraj me na ana.kroflic(at)ki.si.

Seznam predavanj Forum40

Naslov predavanja: Sinteza amfifilnih miktokrakih zvezd in vpliv njihove arhitekture na lastnosti polimersomov
Naslov predavanja: Kemija in pomen hlapnih snovi zelenih listov rastlin v ozračju
Naslov predavanja: Od celic do biomolekul: razumevanje strukturnih podrobnosti potencialnih tarč za zdravila
Naslov predavanja: Funkcionalnost hidrogelov za male molekule in mikroorganizme
Naslov predavanja: Molekularne simulacije – od proteinov do materialov
Naslov predavanja: In-situ/operando študije katalitske reakcije reforminga metana v foto-termičnem načinu VABILO
Naslov predavanja:  Nanokompoziti kot elektrokatalizatorji za uporabo v reakcijah v gorivni celici in…
Naslov predavanja:  Razširitev genetske kode izven cone udobja: ključni dejavniki pri proizvodnji proteinov z…
Naslov predavanja:  Alosterična regulacija – primer malomolekulskih hiperboličnih inhibitorjev katepsinov K in S VAB…
Naslov predavanja:  Načrtovano uravnavanje proteinov v sesalskih celicah VABILO
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava