Skip to main content

O inštitutu

Knjižna zbirka

Avtorja: znan. svet. dr. Jože Bavcon, dr. Blanka Ravnjak

Leto izdaje: maj 2022

Opis:

Na vrhu inštitutskega Preglovega raziskovalnega centra se razprostira ozelenjena streha, ki predstavlja rastišče za slovenske rastlinske zaklade. Z zasaditvijo te smo, v sicer strnjeno mestno okolje, vrnili delček narave. Na strehi smo namreč z Botaničnim vrtom Univerze v Ljubljani zastavili edinstven projekt varovanja slovenskih avtohtonih rastlin na nadomestnem rastišču. Na tej razmeroma majhni, a biodiverzitetno pestri površini, se razrašča več kot 50 vrst rastlin. Med njimi je tudi pet slovenskih endemitov, ki rastejo samo na ozemlju Slovenije, ter osem zavarovanih rastlinskih vrst, ki so poleg endemitov uvrščene na Rdeči seznam ogroženih rastlinskih vrst Slovenije. 


Avtor: doc. dr. Matej Huš

Leto izdaje: december 2022

Opis: 

Dr. Matej Huš, raziskovalec z Odseka za katalizo in reakcijsko inženirstvo, je leta 2015 doktoriral iz kemije nato pa je podoktorsko izobraževanje iz fizike nadaljeval v Göteborgu. Njegov moto 'znanost ne sme ostati zaprta v laboratorijih', pridoma udejanja z rednim objavljanjem člankov v različnih publikacijah, katerih ožji izbor je predstavljen tudi v tej knjigi. V njej je zbranih 26 besedil, ki se dotikajo vseh glavnih naravoslovnih ved, fizike, kemije, biologije, matematike, avtor pa se v delu dotakne tudi računalništva in astronomije. 


Glavni urednik: Jiři Kočica

Leto izdaje: december 2023

Opis: 

Gre za knjigo, v kateri različni avtorji razmišljajo o odnosu znanost-umetnost. V njej smo z različnih vidikov poskusili opredeliti, opisati oziroma orisati in podati različne interpretacije razmerij med znanostjo in umetnostjo v sodobni slovenski umetniški dejavnosti. V široko zastavljeni študiji sodelujejo tako znanstveniki, ki se ukvarjajo z umetnostjo, kot tudi umetniki, ki se naslanjajo na znanost, so z njo na različne načine povezani in se to kaže v njihovih delih. Čeprav smo se osredotočili na slovenski umetniško-znanstveni prostor, je dejstvo, da smo tudi v tem segmentu vpeti v evropska in svetovna dogajanja, zato vsebine te knjige daleč presegajo okvire našega prostora.


Izvršni urednik: Marjan Žiberna

Leto izdaje: december 2023

Opis: 

Na Kemijskem inštitutu ima umetnost svoje mesto že od konca sedemdesetih let minulega stoletja, ko je na pobudo tedanjega direktorja dr. Jožeta Fegeša začela delovati likovna galerija. V prvem desetletju je gostila številne likovne ustvarjalce predvsem iz slovenskega okolja in se uveljavila kot pomemben razstavni prostor. Sledilo je skoraj desetletno obdobje njenega nedelovanja, v drugi polovici devetdesetih let, ko so jo zaznamovale zlasti razstave cenjenih karikaturistov, pa je za krajši čas spet oživela. Po obdobju neaktivnosti, ki je sledilo, je za nekaj časa spet postala živ razstavni prostor. Od leta 2016, ko je njeno vodenje prevzel zunanji kustos, se je razširila še na kiparsko področje, na novomedijske umetnosti, na umetnost, ki se giblje na presečišču z znanostjo. V galeriji ne razstavljajo le vabljeni umetniki, pač pa občasno tudi sodelavci inštituta, ki so svojo radovednost in kreativnost razširili na različna področja umetnosti. Inštitut pa je v umetniško delovanje, kot je razvidno iz vsebine te knjige, občasno vključen še drugače. Z njo želimo preprečiti, da bi izjemna energija mnogih, ki so na različne načine skrbeli za blagodejno prisotnost umetnosti v naši znanstvenoraziskovalni ustanovi, utonila v pozabo.

    Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
    barva kontrasta
    velikost besedila
    označitev vsebine
    povečava