Skip to main content

Odseki

Novi biofizikalni pristopi za raziskave poškodb rastlinskih celičnih membran

Šifra projekta: N1-0215

Obdobje trajanja projekta: 1. 6. 2021 - 31. 5. 2024

Vodja: dr. Gregor Anderluh

 1. Vsebinski opis projekta:
  Pridelava hrane na trajnostni način je eden najpomembnejših družbenih izzivov. Najbolj privlačen pristop k preprečevanju izgube pridelka je nevtralizacija dejavnosti rastlinskih patogenov, ki predstavlja približno 20% izgube vse pridelane hrane. Številni pomembni fitopatogeni napadajo rastlinska tkiva z izločanjem proteinov NLP (proteinov podobnim nekroza- in etilen- inducirajočemu proteinu 1 (Nep1); NLP). NLP so široko razširjeni med taksonomsko nepovezanimi mikroorganizmi, ki lahko okužijo vrsto pomembnih poljščin in povzročajo ogromne gospodarske izgube po vsem svetu. NLP povzročajo različne obrambne reakcije in odmiranje celic pri rastlinah dvokaličnic, kot so npr. krompir, paradižnik, soja in tobak. NLP so citolitični toksini, ki povzročajo poškodbe plazemske membrane in tako povzročajo citotoksičnost po še neznanem mehanizmu. Pred kratkim smo dokazali, da glikozilinositol fosforilceramidi, glavna skupina rastlinskih sfingolipidov, delujejo kot ciljne molekule za NLP, ki se vežejo na rastlinske plazemske membrane. Vpogled v molekularne mehanizme, s katerimi NLP poškodujejo rastlinske plazemske membrane, je ključnega pomena za razvoj novih strategij varstva rastlin. StopNLP bo omogočil interdisciplinarne raziskave z namenom razumevanja mehanizma delovanja proteinov NLP. Omogočal bo razvoj novih reagentov in metodoloških pristopov za proučevanje poškodb rastlinske membrane, ki jih povzročajo različni proteini NLP. Na ta način bomo lahko razvili inhibitorne strategije, ki bodo usmerjene na proteine NLP in preprečevanje njihove toksične aktivnosti v rastlinah.
   
 2. Osnovni podatki glede financiranja:
  Projekt financira ARRS v okviru cenovne kategorije C za obdobje treh let v obsegu 2384 letnih ur. Pričetek financiranja je 1. 6. 2021
   
 3. Sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS:

  15686; dr. Gregor Anderluh
  34548; dr. Katerina Naumoska
  30762; dr. Katja Pirc
  50612; Tina Snoj
  38473; Tomaž Švigelj
  53612; Nika Žibrat

 4. Faze projekta in njihova realizacija

   
 5.  Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta
  Neposrednih referenc iz projekta še ni, v pripravi.

   

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava