Skip to main content

Za mlade

Znanstveniki predstavijo svoje delo

Naravoslovne vede se hitro razvijajo, kar prinaša vedno nove izzive, vendar ne samo za znanstvenike. Temu mora slediti tudi javnost, kar pa je seveda precej težje. Kemijski inštitut želi pomagati pri razumevanju tem, kot so gensko spremenjeni organizmi, električni avtomobili, varčevanje z vodo,… že pri mladih. Teme, ki so predstavljene na otrokom razumljiv način, spodbujajo njihovo kritično razmišljanje in njihov odnos do znanosti kot pomembne družbene panoge.

Predavanja z demonstracijo poskusov oziroma ogledom laboratorijev so primerna za tretjo triado osnovnošolcev in dijake, saj zahtevajo nekaj predznanja. Šole se lahko vse šolsko leto najavijo in skupaj bomo poiskali temo, ki jim bo zanimiva.

Kontakt

Brigita Pirc
Tel: +386 1 476 0225
brigita.pirc(at)ki.si

in

Nataša Jager Radin
Tel: +386 1 476 0478
natasa.jager.radin(at)ki.si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava