Skip to main content

Skupno

Kemijski inštitut je prvi raziskovalni inštitut s certifikatom ISO 9001.

Standard ISO 9001 je sestavljen iz sistema vodenja kakovosti, sistema odgovornosti vodstva, vodenja virov ter sistema merjenja, analiz in izboljšav. Zahteva sistematično določanje politike in ciljev kakovosti, identifikacijo procesov za doseganje ciljev, določanje meril za ocenjevanje uspešnosti teh procesov ter stalne izboljšave in nadzor nad doseganjem ciljev.

Pomemben je tudi z vidika odnosov z odjemalci storitev inštituta, saj olajšuje vzpostavljanje odnosov s strankami, ki temeljijo na obojestranskem zaupanju.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava