Skip to main content

O inštitutu

Velika Preglova nagrada za raziskovalno delo 2016

Ljubljana, 8. junij 2016 Ob 70-letnici Kemijskega inštituta je bila podeljena Velika Preglova nagrada za raziskovalno delo, ki jo je posthumno prejel prof. dr. Janko Jamnik, ki je pustil izjemen pečat na Kemijskem inštitutu in širše, ko je bil član in vodja Laboratorija za impedančno spektroskopijo in v zadnjem obdobju kot direktor Kemijskega inštituta.

Utemeljitev komisije za Preglove nagrade:

Prof. Jamnik se je mednarodno uveljavil kot raziskovalec, ki je bistveno prispeval k razvoju impedančne spektroskopije. Teoretične modele za transport v heterogenih trdnih snoveh je apliciral na praktične materiale ki se uporabljajo v senzorjih, visokotemperaturnih gorivnih celicah in baterijah. Pomemben sklop ustvarjalnega dela prof. dr. Jamnika je izdelava nadomestnih shem za opis transporta v trdnem. Z vpeljavo transportno-reakcijskih enačb je razvil analitične izraze, ki imajo enoznačen fizikalno-kemijski pomen. Teoretična in praktična znanja so mu omogočila globok uvid v posebne transportne pojave, do katerih pride ko se dimenzije trdnine zmanjšajo na nanometrsko območje. O odličnosti in aktualnosti njegovega znanstveno-raziskovalnega dela pričajo izsledki njegovih raziskav, ki so objavljeni v mnogih priznanih znanstvenih revijah, vabila za predavanja na mednarodnih konferencah in tujih univerzah. Veliko svojih naporov je posvečal prenašanju znanja na mlajše sodelavce kot mentor pri diplomskih in doktorskih disertacijah. Komisija je v vlogi in opusu prof. dr. Janka Jamnika prepoznala izjemnega, mednarodno uveljavljenega raziskovalca, ki je s svojo znanstveno odličnostjo in originalnostjo prispeval k razumevanju termodinamskih in transportnih pojavov v prevodnikih.

Rdeča nit njegovega delovanja kot direktorja je bila dvig kvalitete raziskav, kar je močno pripomoglo k povečanju prepoznavnosti Kemijskega inštituta in njegovega ugleda tako v Sloveniji kot mednarodno.

Več o podelitvi Preglovih nagrad ob 70-letnici Kemijskega inštituta

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava