Skip to main content

O inštitutu

Zaščita prijaviteljev

V skladu z 10. členom Zakona o zaščiti prijaviteljev (v nadaljevanju: ZZPri) zaupnica oz. zaupnik prijaviteljici oz. prijavitelju, ki je deležna oz. deležen povračilnih ukrepov, nudi informacije o pravnih možnostih ter mu pomaga v upravnih in sodnih postopkih zaradi povračilnih ukrepov, in sicer tako, da:

  • prijaviteljici oz. prijavitelju nudi celovite informacije o zaščitnih in podpornih ukrepih ter drugih pravnih možnostih, ki so primerni glede na vrsto konkretnih povračilnih ukrepov;
  • prijaviteljici oz. prijavitelju izda potrdilo o vloženi prijavi oziroma zagotovi dokazila iz postopka s prijavo, ki jih prijaviteljica oz. prijavitelj potrebuje v nadaljnjih postopkih v zvezi s povračilnimi ukrepi.

 

Če prijaviteljica oz. prijavitelj ocenjuje, da za namen uveljavljanja zaščitnih ukrepov potrebuje potrdilo o upravičenosti do zaščite po ZZPri, ga zaupnica oz. zaupnik usmeri na Komisijo za preprečevanje korupcije, s katero se zaupnica oz. zaupnik lahko tudi posvetuje glede konkretnih možnosti zaščite prijaviteljice oz. prijavitelja. Zaupnica oz. zaupnik lahko prijaviteljico oz. prijavitelja usmeri tudi na nevladne organizacije, ki prijaviteljicam oz. prijaviteljem zagotavljajo svetovanje, pravno pomoč in zastopanje v postopkih zaradi povračilnih ukrepov ali psihološko podporo.

 

Prijaviteljica oz. prijavitelj je upravičena oz. upravičen do zaščite po ZZPri, če:

  • je zaposlen v subjektu, v katerem prijavlja kršitev, oziroma je v njem prostovoljka oz. prostovoljec, pripravnica oz. pripravnik, vajenka oz. vajenec, pogodbena delavka oz. pogodbeni delavec, študentka oz. študent, sodeluje v razpisnih postopkih v vlogi kandidatke oz. kandidata, opravlja funkcijo, je delničarka oz. delničar, članica oz. član nadzornega ali upravnega organa oz. drugače sodeluje v dejavnosti pravne ali fizične osebe, ki jo izvajajo samozaposlene osebe na podlagi pogodbe, oziroma dela pod nadzorom in vodstvom zunanjih izvajalk oz. izvajalcev, podizvajalk oz. podizvajalcev ali dobaviteljic oz. dobaviteljev, ne glede na plačilo in ne glede na to, ali se je razmerje že končalo ali se šele vzpostavlja s postopkom zaposlovanja ali pogajanji pred podpisom pogodbe (7. točka 4. člena ZZPri);
  • je prijavila oz. prijavil kršitev oz. sum o dejanski ali morebitni kršitvi predpisov, ki se je ali se bo zelo verjetno zgodila v subjektu iz prve alineje;
  • prijava ni očitno neutemeljena;
  • prijavljena kršitev še traja oziroma je prenehala pred manj kot dvema letoma (tretji odstavek 5. člena ZZPri);
  • je s strani subjekta iz prve alineje deležen povračilnih ukrepov.
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava