Skip to main content

O inštitutu

Zgodovina prenosa znanja

Raziskave in dejavnosti Kemijskega inštituta se prenašajo v industrijo že od same ustanovitve, saj je to eno od poslanstev inštituta.  V preteklem desetletju smo začeli sistematično graditi na sposobnostih aplikativne uporabe naših vrhunskih bazičnih raziskav in znanj.

Leta 2003 je bila ustanovljena Komisija za inovacije. Temeljna dejavnost je bila prepoznavanje vrednosti inovacij ter izbira rezultatov uspešnih raziskav in priprave patentnih prijav. V obdobju delovanja Komisije smo spoznali, da se lahko uveljavimo kot ena izmed dveh vodilnih raziskovalnih inštitucij v Republiki Sloveniji po dobrih praksah sodelovanja z domačim in tujim gospodarstvom.

V letu 2016 se je Inštitut vključil v Konzorcij za prenos tehnologij (KTT), da skupaj s celotnim konzorcijem najprodornejših raziskovalnih institucij dodatno razvije in ustrezno podpre dejavnosti prenosa in licenciranja slovenskega znanja v industrijo. Formalno je bila ustanovljena Pisarna za prenos znanja, ki je skupaj z zunanjimi strokovnjaki in dobrimi praksami zasnovala koncept razvoja delovanja Pisarne.

V prehodu iz 2018 v 2019 je Pisarna za prenos znanja ob podpori direktorja inštituta zasnovala prvo slovensko 'Proof-of-Concept' podporo za dvig tehnološke stopnje inovacij Kemijskega inštituta. Poleg prepoznavanja in zaščite intelektualne lastnine inštituta tako Pisarna posveča veliko pozornosti tudi aktivnejšemu trženju patentiranih tehnologij in raziskovalnih kapacitet.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava