Skip to main content

O inštitutu

Gradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta

Gradnja Preglovega raziskovalnega centra Kemijskega inštituta (šifra operacije OP13.1.2.5.06.001)

Namen projekta je zagotoviti Kemijskemu inštitutu ustrezne delovne prostore, ki zagotavljajo ustrezne standarde varnosti pri delu ter omogočajo nemoteno opravljanje raziskovalne in izobraževalne dejavnosti. Hkrati bo obravnavan projekt okrepil institucijo ter s tem posredno in neposredno prispeval k višji kakovosti izdelkov in storitev v slovenskem in mednarodnem prostoru. Ugodni ekonomsko-družbeni pogoji bodo pozitivno vplivali na slovensko gospodarstvo, še posebej na raziskovalno in razvojno dejavnost. Cilj projekta je zagotoviti nove prostore organizacijskim enotam L01, L05, L07, L10 in L15 ter delavnicam Kemijskega inštituta v velikosti 10.255,47 m2 bruto tlorisnih površin.

Skupna predvidena vrednost projekta 10.582.115,81 EUR
Znesek skupnih javnih upravičenih izdatkov 8.492.163,08 EUR
Datum začetka gradnje 23.6.2010
Datum dokončanja 31.12.2013
Kontaktni osebi Aljoša Trtnik, Brigita Pirc
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava