Skip to main content

Odseki

Sodelovanje z industrijskimi in drugimi partnerji

Poleg programskega in projektnega raziskovalnega dela sodelavci Odseka za analizno kemijo (D04) izvajamo tudi pogodbeno delo za industrijske, akademske in druge partnerje. To delo vključuje razvoj, prilagoditev in optimizacijo analiznih metod ter izvajanje različnih analiznih storitev za katere partnerji potrebujejo specifična znanja in izkušnje in/ali ustrezno instrumentacijo, ter svetovanje in usposabljanje na vseh področjih aktivnosti našega odseka. Na ta način neposredno sodelujemo z več deset velikimi, srednjimi in malimi podjetji ter vladnimi, akademskimi in drugimi javnimi ter privatnimi institucijami in skupinami, kakor tudi s posamezniki, ki izkazujejo interes po naših storitvah.

V okviru takega sodelovanja izvajamo:

  • elementne analize vseh vrst vzorcev oz. materialov (okoljskih, industrijskih, bioloških, agroživilskih, zgodovinskih, idr.) z uporabo modernih instrumentalnih tehnik kot sta masna spektrometrija in optična emisijska spektroskopija z induktivno sklopljeno plazmo (ICP-MS in ICP-OES). Pri tem je močan poudarek na ustrezni pripravi vzorcev, za kar uporabljamo različne načine razklopov, odvisno od narave vzorcev (npr. razklop v mikrovalovni peči, razklop s talino, Parrov in HF razklop, itd.). Pri elementni analizi določamo praktično vse elemente periodnega sistema (razen ogljika, kisika, dušika in vodika) v koncentracijskem območju od ultrasledov (low μg/kg oz. sub-ppb) do makrokomponentnega (%) nivoja
  • analize anionov in kationov z uporabo ionske kromatografije (npr. klorid, sulfat, nitrat, fosfat, amonij itd.) in ionoselektivnih elektrod (npr. fluorid)
  • površinske elementne mikroanalize (elementno oslikovanje/elemental imaging) z direktnim praktično nedestruktivnim mikrovzorčenjem različnih trdih materialov z uporabo laserske ablacije sklopljene z elementno masno spektrometrijo (LA-ICP-MS). Ta tehnika je primerna za globinsko, površinsko in prostorninsko elementno mikroprofiliranje različnih materialov na področjih, kot so študije materialov, farmacevtika, arheologija, konservatorstvo, forenzika, bio-medicina, itd. (prosim glejte spodaj za več podrobnosti)
  • analizo in karakterizacijo anorganskih vlaken v suspendiranih trdih delcih z uporabo vrstične elektronske mikroskopije (SEM/EDX)
  • elektroanalizo (ciklična voltametrija, stripping voltametrija), vključno z mikroanalizo z uporabo mikroelektrod in mikrosenzorjev
  • kemijsko speciacijo izbranih elementov in spojin z uporabo sklopljenih analiznih tehnik (npr. tekočinska kromatografija (LC) - ICP-MS oz. MS/MS).

 

Laserska ablacija sklopljena z elementno masno spektrometrijo

Z najsodobnejšim sklopljenim analiznim sistemom ekscimerska laserska ablacija - ICP-MS (LA-ICP-MS) lahko izvajamo direktno vzorčenje raznovrstnih anorganskih ali organskih materialov s pomočjo laserskega mikrožarka (s premerom v območju od 1 do 200 μm) s takojšnjo elementno detekcijo z ICP-MS. Zmožnosti sistema LA-ICP-MS nam omogočajo izvajanje praktično nedestruktivnih elementnih mikroanaliz z visoko prostorsko ločljivostjo (za globinsko in površinsko profiliranje) v nizkem koncentracijskem območju (μg/g) večine elementov periodnega sistema. Prednosti te moderne opreme smo že spoznali in preizkusili na mnogih področjih, kot so npr. sinteza in uporaba novih materialov, okoljska analitika, farmacija, geologija, konservatorstvo in arheologija, biologija in botanika, forenzika, metalurgija itd.

 

Naši raziskovalci in tehniki obvladajo mnoga znanja, imajo dolgoletne izkušnje in so dobro usposobljeni za uspešno reševanje različnih analiznih problemov. Zato vabimo vse, ki jih zanima naše delo in sodelovanje z nami, da nam pišejo ali nas pokličejo. Z veseljem se bomo odzvali z nadaljnjimi informacijami in podrobnostmi.

 

Kontaktne osebe:

Iris Štucin, e-pošta: iris.stucin(at)ki.si, t: +386 1 4760 234

dr. Samo Hočevar, e-pošta: samo.hocevar(at)ki.si, t: +386 1 4760 230

Nina Valentič, e-pošta: nina.valentic(at)ki.si, t: +386 14760 232

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava