Skip to main content

Odseki

Področja dejavnosti

Raziskovalno delo na Odseku za analizno kemijo poteka v okviru temeljnega raziskovalnega programa P1-0034 "Analitika in kemijska karakterizacija materialov ter procesov" in obsega temeljne študije in razvoj analiznih orodij, senzorjev ter pristopov na treh močno prepletenih področjih:

1. Elektrokemijska senzorika:

  • Razvoj elektrokemijskih (mikro)senzorjev, biosenzorjev in plinskih senzorjev
  • Študije elektrodnih procesov in novih senzorskih materialov
  • Razvoj elektrokemijskih metodologij in študije njihove uporabe

2. Elementno oslikovanje:

  • Razvoj protokolov laserske ablacije sklopljene z masno spektrometrijo (LA-ICP-MS) za 2D/3D elementno oslikovanje vzorcev povezanih z okoljskimi in biomedicinskimi raziskavami ter raziskavami materialov
  • Razvoj in-situ single-particle (SP) analiznih metod v nano(bio)metalomiki, vključujoč štetje po velikostnih redih, z LA-SP-ICP-MS

3. Atmosferska kemija:

  • Študije kemijskih procesov v atmosferskih aerosolih
  • Fizikalno-kemijska karakterizacija po velikostnih frakcijah ločenih atmosferskih (nano)aerosolov
  • Razvoj novih metod za karakterizacijo (notranjih in zunanjih) nanodelcev in študije njihovih pretvorb

Na javnem pozivu za povečanje financiranja raziskovalnih programov javnih raziskovalnih organizacij v zvezi s pandemijo COVID-19 smo za raziskovalni program P1-0034 "Analitika in kemijska karakterizacija materialov ter procesov" pridobili dvoletno povečanje financiranja za raziskave na področju Tematike B, v obsegu 1800 raziskovalnih ur letno.

 

Nudimo tudi:

  • zahtevnejše kemijske analize in študije priprave vzorcev za industrijske in druge partnerje (tudi v okviru infrastrukturnega programa) s poudarkom na razvoju in izboljšavi analiznih metodologij za vse vrste vzorcev (okoljski, industrijski, biološki, farmacevtski idr.) pri merjenju praktično vseh elementov ter številnih anorganskih in organskih ionov
  • izobraževanje in usposabljanje dodiplomskih in dodoktorskih študentov ter podoktorskih raziskovalcev
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava