Skip to main content

Odseki

izr. prof. dr. Andrej Perdih     

Življenepis

Kemijski Inštitut            Hajdrihova 19
1000 Ljubljana
Slovenia

Tel.: +386-1-4760-376
E-mail: andrej.perdih(at)ki.si

 

 

RAZISKOVALNE SMERI

1. Računalniško podprto načrtovanja biološko aktivnih molekul

2. Molekulske simulacije bioloških makromolekul

3. Modeliranje mehanizmov organskih in encimskih reakcij

 

POVEZAVE

Sicris (bibliografija)

Google Scholar

Web of Science

ORCID

Scopus

IZOBRAZBA

2004-2009 Doktorski študij Biomedicine 

                    Univerza v Ljubljani

1999-2004  Univerzitetni študij Farmacije

                    Univerza v Ljubljani

DELOVNE IZKUŠNJE

2017-              Višji znanstveni sodelavec

                        Kemijski inštitut, Ljubljana

2013 -2017     Gostujoči raziskovalec

                        University of Michigan, ZDA 

2012 - 2017    Znanstveni sodelavec

                        Kemijski inštitut, Ljubljana

2012 -2013     Gostujoči raziskovalec

                        Freie Universität Berlin, Nemčija

2009 - 2012    Podoktorski raziskovalec

                        Kemijski inštitut, Ljubljana

2008                Gostujoči raziskovalec

                        Inte:Ligand Dunaj, Avstrija

2004- 2009     Mladi raziskovalec

PEDAGOŠKO DELO

2021-              Izredni profesor (farm. kemija)

                        Fakulteta za farmacijo, UL

2012 -             Zunanji sodelavec

                        FAMNIT, Univerza na Primorskem

2011 - 2021    Docent (farm. kemija)

                        Fakulteta za farmacijo, UL

2006 - 2011    Asistent (farm. kemija)

                         Fakulteta za farmacijo, UL           

NAGRADE IN PRIZNANJA

2019       Publons nagrada:Top peer reviewer           

2009       Krkina nagrada za doktorsko disertacijo

2004       Krkina nagrada za diplomsko delo

2004       Priznanje Fakultete za farmacijo 

IZBRANE PUBLIKACIJE

1.  VIRTUALNO REŠETANJE IN NAČRTOVANJE UČINKOVIN

Protirakave učinkovine

1. BERGANT Kaja, JANEŽIČ Matej, ŠTAMPAR Martina, ŽEGURA Bojana, GOBEC Stanislav, FILIPIČ Metka, PERDIH Andrej. Substituted 4,5'-Bithiazoles as Catalytic Inhibitors of Human DNA Topoisomerase IIα, J. Chem. Inf. Model., 2020, 60, 3662–3678. Full text

2. KUMP, Karson J., MIAO, Lei, MADY, Ahmed S.A., ANSARI, Nurul H., SHRESTHA, Uttar K., YANG, Yuting, PAL, Mohan, LIAO, Chenzhong, PERDIH, Andrej, ABULWERDI, Fardokht A., CHINNASWAMY, Krishnapriya, MEAGHER, Jennifer L., CARLSON, Jacob M., KHANNA, May, STUCKEY, Jeanne A., NIKOLOVSKA-COLESKA, Zaneta. Discovery and characterization of 2,5-substituted benzoic acid dual inhibitors of the anti-apoptotic Mcl-1 and Bfl-1 proteins. J. Med. Chem., 2020, 63, 2489-2510. Full text

Protibakterijske učinkovine

1. PERDIH, Andrej, HRAST, Martina, BARRETEAU, Hélène, GOBEC, Stanislav, WOLBER, Gerhard, ŠOLMAJER, Tomaž. Inhibitor design strategy based on an enzyme structural flexibility : a case of bacterial MurD ligase. J. Chem. Inf. Model., 2014, 54, 1451-1466. Full text

2. BRVAR, Matjaž, PERDIH, Andrej, RENKO, Miha, ANDERLUH, Gregor, TURK Dušan, ŠOLMAJER, Tomaž. Structure-based discovery of substituted 4,5’-bithiazoles as novel DNA gyrase inhibitors.  J. Med. Chem.2012, 55, 6413−6426. Full text

2. ŠTUDIJE BIOLOŠKIH SISTEMOV Z UPORABO MOLEKULSKIH SIMULACIJ

1. PAVLIN, Matic, HERLAH, Barbara, VALJAVEC, Katja, PERDIH, Andrej. Unveiling the interdomain dynamics of type II DNA topoisomerase through all-atom simulations : implications for understanding its catalytic cycle. Computational and Structural Biotechnology Journal. 2023, vol. 21, str. 3746-3759. Full text

2. PRAŠNIKAR Eva, PERDIH Andrej, BORIŠEK, Jure. All-Atom Simulations Reveal a Key Interaction Network in the HLA-E/NKG2A/CD94 Immune Complex Fine-Tuned by the Nonameric Peptide. J. Chem. Inf. Model., 2021, vol 61, 3593–3603. Full text

3.  ŠTUDIJE REAKCIJSKIH MEHANIZMOV

Encimski reakcijski mehanizmi

1. OGRIZEK, Mitja, JANEŽIČ, Matej, VALJAVEC, Katja, PERDIH, Andrej. Catalytic mechanism of ATP hydrolysis in the ATPase domain of human DNA topoisomerase IIα  J. Chem. Inf. Model., 2022, 62, 3896–3909. Full text

2. BORIŠEK, Jure, PINTAR, Sara, OGRIZEK, Mitja, TURK, Dušan, PERDIH, Andrej, NOVIČ, Marjana. A water-assisted catalytic mechanism in glycoside hydrolases demonstrated on the Staphylococcus aureus autolysin E. ACS catalysis, 2018, 8, 4334-4345. Full text

Reakcijski mehanizmi organskih molekul

1. RIČKO, Sebastijan, SVETE, Jurij, ŠTEFANE, Bogdan, PERDIH, Andrej, GOLOBIČ, Amalija, MEDEN, Anže, GROŠELJ, Uroš. 1,3-diamine-derived bifunctional organocatalyst prepared from camphor.Adv. Synth. Catal,2016, 358, 3786-3796. Full text

2. ŠTEFANE, Bogdan, PERDIH, Andrej, PEVEC, Andrej, ŠOLMAJER, Tomaž, KOČEVAR, Marijan. The participation of 2H-pyran-2-ones in [4+2] cycloadditions : an experimental and computational study. Eur. J. Org. Chem.2010, 30, 5870-5883. Full text

4. IZBRANI PREGLEDNI ČLANKI

1. PRAŠNIKAR Eva, BORIŠEK, Jure, PERDIH Andrej. Senescent cells as promising targets to tackle age-related diseases, Aging Research Reviews 2021, vol. 66, 101251. Full text

2. POGORELČNIK, Barbara, PERDIH, Andrej, ŠOLMAJER, Tomaž. Recent advances in the development of catalytic inhibitors of human DNA topoisomerase II[alpha] as novel anticancer agents. Curr. Med. Chem., 2013, 20, 694-709. Full text

UČNA GRADIVA

1. Metode študija strukture in lastnosti zdravilnih učinkovin

Študijsko gradivo pri izbirnem teoretičnem predmetu interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa Biomedicina

UČNO GRADIVO

2. Strukture bioloških molekul

Učbenik za predmet: Strukture bioloških molekul

POVEZAVA DO UČBENIKA

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava