Skip to main content

Novice

Ljubljana,

Zaradi visoke aktivnosti in stabilnosti so materiali na osnovi Ir najsodobnejši elektrokatalizatorji za reakcijo tvorbe kisika v kislih medijih. Vendar pa še potekajo diskusije o številnih dejavnikih, kot so vpliv…

Ljubljana,

Potencial vodikovih tehnologij za prehod iz neobnovljivih v obnovljive vire energije je nesporen. Vendar pa je še vedno nekaj izzivov, ki jih je treba rešiti pred množično gradnjo transportnega sistema na osnovi…

Ljubljana,

Po industrializaciji in prehodu na ogljično družbo so postali izpusti resen okoljski problem. Eden izmed najbolj problematičnih izpustov je CO2. Iz tega razloga se v zadnjih desetletjih veliko pozornosti posveča v…

Ljubljana,

Prizadevanja za ustvarjanje trajnostne družbe med drugim temeljijo tudi na učinkoviti proizvodnji kemikalij in goriv iz obnovljive celulozne biomase, kar zahteva inovativne poti za pretvorbo celuloze. V tej študiji, ki…

Ljubljana,

Struktura fotoliaze z vezanim DNK (rumena in modra) ter fotokemijsko aktivno območje (vijolična).

Široka mednarodna raziskovalna skupina pod vodstvom Nemškega elektronskega sinhrotrona (DESY) in hamburške univerze, v…

Ljubljana,

V naravi najdemo mnoge kompleksne biološke strukture in materiale, ki so zmožni samo-sestavljanja in so zgled za pripravo novih načrtovanih nanomaterialov z možnostmi za uporabo na različnih področjih našega življenja.…

Ljubljana,

Nizkotemperaturne gorivne celice (PEMFC) so se trdno uveljavile kot ena ključnih platform pri reševanju energetske krize in okoljske onesnaženosti. Čeprav so PEMFC naredile pomembne korake proti komercializaciji, so…

Ljubljana,

Prikaz strukture uravnavanja delovanja molekulskih škarij Cas9 preko vezave peptida na insert (rdeče). 

Proteini igrajo ključno vlogo v vseh procesih v vseh živih organizmih; pri celičnem metabolizmu, tvorbi…

Ljubljana,

Avtorji raziskave so pri študiju mehanizma epitaksialne rasti rutilnih vlaken opazili, da ta nanostrukturiran material spontano disociira vodo. Gre za prvi primer t.i. spontane disociativne interakcije med mineralnimi…

Ljubljana,

Raziskovalci Kemijskega inštituta so pripravili nov tip celičnih razdelkov, ki omogoča uravnavanje njihove tvorbe, razpada, združevanja in soobstoj različnih novih razdelkov v človeških celicah. Celični razdelki brez…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava