Skip to main content

Novice

Ljubljana,

Katalitska oksidacija je eden najpomembnejših procesov za odstranjevanje lahkohlapnih organskih spojin (Volatile Organic Compounds - VOC) iz industrijskih odpadnih plinov. Nanodelci prehodnih kovin, imobilizirani na…

Ljubljana,

Več kot 90 odstotkov kemikalij se proizvaja s katalitičnimi postopki, pri katerih je reakcija izvedljiva le, če uporabimo ustrezen katalizator. Iskanje boljših katalizatorjev z večjo selektivnostjo in aktivnostjo…

Ljubljana,

Kovinsko-organska ogrodja (MOF) so kristalne trdne snovi z visoko urejeno mikroporozno strukturo, veliko specifično površino in "nastavljivimi" fizikalno-kemijskimi lastnosti. MOFi so tudi krhki in običajno praškasti…

Ljubljana,

Načrtovane interakcije med proteini so odlično orodje za razvoj raznovrstnih aplikacij v sintezni biologiji in biomedicini. Z željo po razširitvi možnosti oligomerizacije so se raziskovalci s Kemijskega inštituta…

Ljubljana,

Nedavni članek, s soavtorstvom raziskovalcev iz  Department of Chemical and Pharmaceutical Sciences at the University of Trieste, Oddelka za kemijo materialov (D10) ter Oddelka za analizno kemijo (D04) na Kemijskem…

Ljubljana,

V odgovor na perečo podnebno krizo, ki jo povzroča izgorevanje fosilnih goriv, so raziskovalci iz Chemical Engineering and Environmental Technology na Graz University of Technology v sodelovanju z Dr. Marjanom Beletom…

Ljubljana,

Lesna biomasa je lahko zelo uporaben vir različnih platformnih kemikalij, za to jo je potrebno ločiti na celulozo, lignin in hemicelulozo. Klasični postopki so osredotočeni na ohranjanje strukture celuloze medtem, ko…

Ljubljana,

Paradigma nujnosti uporabe trdnih katalizatorjev za pretvorbo monosaharidov v furane, kot sta furfural (FUR) in hidroksimetilfurfural (HMF), se odraža v stotinah objavljenih znanstvenih člankov vsako leto, kjer avtorji…

Ljubljana,

Prehod na obnovljive vire energije preko vodikovih tehnologij vključuje elektrolizo vode. Elektrolizerji s protonsko prepustno polimerno membrano (PEM) predstavljajo visoko učinkovito, odzivno, dinamično in priročno…

Ljubljana,

Konvencionalno spremljanje delovanja Li-ionskih celic izvajamo s kombiniranjem empiričnega merjenja zunanjih parametrov, in njihovo preverbo z različnimi modeli in algoritmi. V zadnjem času pomemben napredek…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava