Skip to main content

Novice

Ljubljana,

Kemijski inštitut, Ljubljana in Iskra pio d.o.o., Šentjernej sta te dni podpisala licenčno pogodbo, s katero je Iskra pio pridobila ekskluzivne pravice za proizvodnjo in prodajo »TLC sušilnika«, naprave, ki jo je razvil…

Ljubljana,

Sodelavci Laboratorija za biotehnologijo (Boštjan Japelj, Primož Pristovšek, Andreja Majerle in Roman Jerala) so določili strukturo peptidnega fragmenta človeškega laktoferina, ki ima antimikrobno delovanje in obenem…

Ljubljana,

V njih avtorji predstavijo in analizirajo novo simplektično metodo za simulacijo molekulske dinamike - SISM. Pri uporabi metod za simulacijo molekulske dinamike se soočamo s problemom velikega razpona karakterističnih…

Ljubljana,

Avtorji članka so raziskali in opisali 3D strukturo dodekamernega analoga RNA, v katerem fosfodiesterske povezave med sladkorji potekajo med 2' in 5'. Ta modifikacija vpliva na kompleksno ravnotežje stereoelektronskih…

Ljubljana,

Direktor Kemijskega inštituta Ljubljana, dr. Peter Venturini, je 18. novembra 2004 s podjetjem Varian Deutschland GmbH iz Nemčije podpisal pogodbo za nakup novega 800 MHz NMR spektrometra. Po zagotovilu podpisnika…

Ljubljana,

Avtorji članka so s pomočjo z NMR spektroskopije in ab initio računskih metod študirali konformacijo fleksimernih nukleozidov, pri katerih je naravna purinska heterociklična baza preoblikovana v fleksibilen dvo-obročni…

Ljubljana,

Sodelavci Laboratorija za biotehnologijo Kemijskega inštituta so v sodelovanju z raziskovalci iz Tehniške univerze v Münchnu dosegli pomemben napredek pri razumevanju mehanizma sepse. Do sepse pride zaradi odziva telesa…

Ljubljana,

Avtorji članka so s pomočjo z NMR spektroskopije in računskih metod študirali efekt H/D izotopske substitucije in efekt topila na kemijske premike v intramolekularno vodikovo vezanemu sistemu N-oksida pikolinske kisline.…

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava