Skip to main content

O inštitutu

Kontaktni podatki uradne osebe, pooblaščene za varstvo osebnih podatkov

Aljaž Kotar Mlakar
T: 01 476 05 60
F: 01 476 03 00
Naslov: Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
E: aljaz.kotar.mlakar (at) ki.si
E: pooblascenecop (at) ki.si

 

 

 

 

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov KI

Videonadzor na območju KI

IZVAJALEC videonadzora: VARNOST VIČ

UPRAVLJALEC osebnih podatkov: KEMIJSKI INŠTITUT

Kontakt pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov: pooblascenecop(at)ki.si, 01/476 02 10

 

NAMEN IZVAJANJA IN PRAVNA PODLAGA:

Videonadzor se izvaja z namenom izvedbe preventivnih ukrepov in odkrivanja kaznivih dejanj, varovanja ljudi in premoženja na varovanem območju, zagotavljanja varovanja poslovnih skrivnosti in tajnih podatkov in zagotavljanja varnosti zaposlenih, ker zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih ter zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa. Pravna podlaga za obravnavo: točka (f) prvega odstavka 6. člena 6 (1) Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Osebni podatki niso predmet nadaljnje obravnave in se ne posredujejo v tretje države.

 

Upravljalec vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov posnetkov videonadzora, iz katere so razvidni vrste osebnih podatkov in nameni njihove obdelave (posnetek posameznika – slika, podatek o lokaciji, datum in čas posnetka, čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju).

 

Videonadzor omogoča spremljanje dogajanja v živo.

 

UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV:

Uporabniki osebnih podatkov so pooblaščene osebe upravljalca v skladu z internimi akti upravljalca. Upravljalec lahko vaše osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam (npr. pristojnim državnim organom), če takšno obveznost posredovanja oz. razkritja nalaga zakon.

 

PRENOSI OSEBNIH PODATKOV V TRETJO DRŽAVO ALI MEDNARODNO ORGANIZACIJO:

Podatki se ne bodo prenašali v tretje države ali v mednarodno organizacijo.

 

OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV:

Z videonadzorom zbrani osebni podatki se hranijo največ 30 dni. Upravljalec vaše osebne podatke hrani in varuje na način, da ne bo prišlo do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Upravljalec lahko hrani vaše osebne podatke tudi dlje, če jih ne sme izbrisati zaradi zakonskih, regulatornih ali tehničnih razlogov.

 

PRAVICE POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z OSEBNIMI PODATKI:

Posamezniki imajo pri upravljalcu pravico do:

- seznanitve z lastnimi osebnimi podatki,

- popravka oz. dopolnitve netočnih osebnih podatkov, brez nepotrebnega odlašanja,

- izbrisa osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, če velja kateri od pogojev 17. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov,

- ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov na podlagi razlogov, povezanih z njegovim osebnim položajem,

- prenosljivosti podatkov.

Posameznik lahko svoje pravice zahteva pri pooblaščencu za varstvo osebnih podatkov, kontaktni podatki navedeni zgoraj.

 

PRAVICA DO PRITOŽBE:

Če menite, da upravljalec vaše zahteve ni ustrezno obravnaval, se lahko pritožite pri upravljavcu v 15 dneh. Prav tako pa se lahko pritožite pri Informacijskem pooblaščencu (Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana elektronski naslov: gp.ip(at)ip-rs.si, spletna stran: www.ip-rs.si).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava