Skip to main content

O inštitutu

ATOMI
Znak Atomi je glavni znak Kemijskega inštituta. Namenjen je vsakodnevni uporabi. Znak povezuje tradicionalno z modernim. Tradicionalni znak Kemijskega inštituta Epruvete je umeščen v strukturo atomov v treh barvah štirih osnovnih starogrških elementov: zemlje (zelena), zraka (rumena), vode (modra) in ognja. Barve pa hkrati lahko ponazarjajo tudi sedanja področja delovanja inštituta: raziskave materialov, raziskave usmerjene v zdravje, raziskave usmerjene v razumevanje procesov v okolju in varstva okolja (voda, zrak).

Znak je uporabljen pri vsakodnevni komunikaciji inštituta v vseh elektronskih predstavitvah, tiskovinah, dopisih, označevanju itn.

Uporaba:
Uporaba znaka je določena s priročnikom celostne grafične podobe. Priročnik je, zaposlenim na Kemijskem inštitutu, na voljo tukaj.
Priporočena barva ozadja znaka je bela. Dodatne informacije glede celostne grafične podobe Kemijskega inštituta so na voljo v Službi za odnose z javnostjo (ga. Brigita Pirc).

Znak Kemijskega inštituta si lahko prenesete spodaj:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava