Skip to main content

O inštitutu

Organigram Kemijskega inštituta

Podrobnejša organizacija Sektorja skupnih služb

 
Direktor
 
    
 
Služba za odnose z javnostmi
 
  
 
Pomočnica direktorja za splošne zadeve
 
Pomočnik direktorja za ekonomsko finančne zadeve
     
Sekretariat
Projektna pisarna
 
Računovodstvo
 
Kadrovska služba
Pisarna za prenos znanja
 
Plan in analize
 
Služba za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
Služba za varnost in zdravje pri delu
 
Služba za spremljanje mednarodnih projektov
 
 
Služba za kakovost
 
Tehnična služba
 
 
Knjižnica
 
Sektor skupnih služb

Organigram s prikazom posvetovalnih organov

 
Upravni odbor
 
   
      
Znanstveni svet
Direktor
Kolegij direktorja
 
Zbor raziskovalcev
   
 
Komisija za inovacije
 
Svet za kakovost
 
Svet za varnost
 
Svet za enake možnosti v znanosti
Posvetovalna telesa skladno s Statutom Kemijskega inštituta
Posvetovalna telesa skladno s Pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava