Skip to main content

O inštitutu

Svet za enake možnosti v znanosti

Evropska komisija z novim okvirnim programom Obzorje Evropa uvaja novost, po kateri morajo imeti vse javne institucije držav članic in pridruženih članic, visokošolske in raziskovalne organizacije, ki se želijo prijaviti na razpise Obzorje Evropa t.i. »Načrt za enakost spolov«.
 
Za strokovno pomoč pri pripravi Načrta za enakost spolov, uresničevanju ciljev in spremljanju napredka na področju zagotavljanja enakih možnosti v znanosti, je direktor dne 15.4.2021 imenoval Svet za enake možnosti v znanosti.

Svet ima naslednje člane:

 • dr. Marjan Bele
 • izr. prof. dr. Marta Klanjšek Grude
 • doc. dr. Andrej Perdih
 • dr. Iva Hafner Bratkovič
 • dr. Matej Huš
 • Tajda Klobučar
 • Pia Merc
 • Ivica Ilić

Svetu predseduje prof. dr. Simona Golič Grdadolnik. Mandat članov Sveta za enake možnosti v znanosti je 5 let.

Naloga sveta je pripraviti Načrt za enakost spolov, ki mora vsebovati ukrepe, združene v osnovne gradnike, ki bodo naslavljali naslednje tematike:

 • enake možnosti spolov pri zaposlovanju in kariernem napredovanju;
 • uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih;
 • usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja znotraj organizacijske kulture;
 • upoštevanje dimenzije spola v vsebini raziskav in poučevanja;
 • ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem.

Naloge Sveta za enake možnosti v znanosti so tudi:

 • spremljanje izvajanja določb in zakonov na področju enakih možnosti v znanosti,
 • spremljanje in ocenjevanje stanja in napredka pri uresničevanju enakih možnosti v znanosti in na različnih področjih družbenega življenja,
 • dajanje pobud, predlogov in priporočil za sprejem ukrepov za uresničevanje enakih možnosti v znanosti,
 • dajanje pobud za pospeševanje izobraževanja, ozaveščanja in raziskovanja na področju enakih možnosti v znanosti,
 • spremljanje dogajanja na inštitucijah EU na področju enakih možnosti v znanosti,
 • dajanje pobud za zbiranje in analizo podatkov za učinkovito oblikovanje politik s področja enakih možnosti v znanosti, z namenom, da bi bili ukrepi na tem področju čim bolj usmerjeni in učinkoviti,
 • opozarjati in se truditi za odpravo diskriminatornih določil pri pridobivanju sredstev za raziskovalno in znanstveno delo,
 • opozarjati in se truditi za spolno uravnoteženo sestavo stalnih in občasnih strokovnih teles,
 • sodelovati pri posvetih in razpravah na področju problematike enakih možnosti in dajati predloge za strukturne spremembe za zagotovitev enakih možnosti na področju znanosti.

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava