Skip to main content

O inštitutu

Upravni odbor Kemijskega inštituta

Upravni odbor je organ upravljanja Kemijskega inštituta. Njegove pristojnosti so določene v zakonu, ki ureja znanstvenoraziskovalno dejavnost, naloge pa podrobneje opredeljene v aktu o ustanovitvi. Članov je pet, njihov mandat traja štiri leta. Sestavljajo ga predstavniki ustanovitelja, predstavniki zaposlenih in predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.

Z dnem 11. 5. 2021 je bil konstituiran Upravni odbor v sledeči sestavi:

  • dr. Aleš Mihelič, predsednik
  • doc. dr. Miha Grilc, podpredsednik
  • prof. dr. Slobodan Žumer
  • Renata Martinčič
  • dr. Bojan Rotar
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava