Skip to main content

O inštitutu

Komisija za inovacije

Na podlagi 10. člena Pravilnika o upravljanju s pravicami intelektualne lastnine na Kemijskem inštitutu, je direktor Kemijskega inštituta dne 28.6.2021 imenoval člane Komisija za inovacije ter njenega predsednika in podpredsednico.
 
V Komisiji za inovacije sodelujejo dr. Alen Albreht, dr. Duško Lainšček, doc. dr. Miha Grilc in dr. Vojka Žunič ter njen predsednik izr. prof. dr. Nejc Hodnik in podpredsednica pa dr. Alenka Ristić.
 
Mandat Komisije za inovacije je od 01.07.2021 do 30.06.2025, njene glavne naloge pa so:

- podaja mnenja o prevzemu službenih izumov;
- podaja mnenja v zvezi s komercializacijo izumov oziroma inovacij;
- podaja mnenje o nadaljnjem vzdrževanju patentov;
- sodelovanje pri ocenjevanju projektnih prijav v sklopu interne »Proof of Concept« spodbude NICKI.
 
Komisija za inovacije se sestaja redno, vsaj trikrat letno.

Seje Komisije za inovacije v letu 2022

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava