Skip to main content

O inštitutu

Znanstveni svet

Znanstveni svet je strokovni organ, ki obravnava vprašanja s področja znanstvenega in strokovnega dela Kemijskega inštituta. Naloge so podrobneje opredeljene v statutu. Članov je osem, sedem voljenih, direktor pa je član po svoji funkciji. Mandat članov traja štiri leta. Pri sestavi se upošteva zastopanost vseh raziskovalno-razvojnih področij dejavnosti Kemijskega inštituta.

Z dnem 9. 2. 2022 je bil konstituiran Znanstveni svet v sledeči sestavi:

  • prof. dr. Roman Jerala, predsednik
  • prof. dr. Nataša Zabukovec Logar, podpredsednica
  • prof. dr. Robert Dominko
  • dr. Samo Hočevar
  • izr. prof. dr. Blaž Likozar
  • prof. dr. Janez Plavec
  • prof. dr. Matej Praprotnik
  • prof. dr. Gregor Anderluh, član po funkciji

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava