Skip to main content

O inštitutu

Razsodišče o znanstveni integriteti

Razsodišče o znanstveni integriteti je posvetovalno telo Znanstvenega sveta. Njegova naloga je, da posamezne prijave kršitev temeljito preuči ter Znanstvenemu svetu poda mnenje glede dejanskih okoliščin prijav in predloge morebitnih potrebnih ukrepov.

Razsodišče o znanstveni integriteti sestavljajo:

  • prof. dr. Nataša Novak Tušar, predsednica
  • izr. prof. dr. Mojca Benčina
  • dr. Goran Dražić
  • prof. dr. Simona Golič Grdadolnik
  • izr. prof. dr. Blaž Likozar
  • prof. dr. Gregor Mali

Mandat članov Razsodišča je vezan na mandat Znanstvenega sveta.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava