Skip to main content

O inštitutu

Svet za kakovost

Politika kakovosti je sestavni del poslovne politike Kemijskega inštituta, s katero so opredeljene smeri delovanja, temeljni cilji, strategija, organizacijska struktura ter načela in pravila ciljnega obnašanja. Politika kakovosti je temelj za celovito obvladovanje kakovosti.

Poslovnik sistema kakovosti po sistemu ISO 9001 z dne 29.3.2019 določa, da je Svet za kakovost sestavljen tako, da vključuje vsaj po enega predstavnika oddelka, ki je vključen v sistem kakovosti.

S Sklepi direktorja so bili v Svet za kakovost imenovani člani in članice:
-  Simona Lojevec Hartl (SKS)- vodja Sveta za kakovost
-  doc. dr. Nada Kraševec (SKS, D11) - članica, vodja kakovosti
-  Mateja Puklavec (L06)- članica
-  dr. Alen Albreht (L06) - član
-  dr. Martin Šala (D04) - član
-  dr. Damjan Makuc (D15) - član
-  dr. Mirko Cevec (D15) - član
-  dr. Vid Simon Šelih (L16)- član
-  dr. Andreja Drolc (SKS) - članica
-  Jasmina Štiftar (SKS) - članica
-  David Pintar (SKS) - član
-  prof. dr. Gregor Anderluh, direktor - član po funkciji.
 
Cilj delovanja Sveta za kakovost je skrb za izpolnjevanje pogojev za vzdrževanje sistema vodenja kakovosti glede na zahteve standarda ISO 9001. Svet za kakovost ima nosilno vlogo pri uvajanju in vzdrževanju sistema vodenja kakovosti na Kemijskem inštitutu.
 
Področja delovanja Sveta za kakovost so predvsem:
-  oblikovanje sistema vodenja kakovosti na KI,
-  predlogi za ukrepe za izboljšanje kakovosti na vseh področjih KI,
-  usklajevanje sistemov vodenja kakovosti na KI glede na zahteve različnih standardov (sistem kakovosti po ISO 9001, GMP, GDevP) ter navezava na najvišje vodstvo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava