Skip to main content

O inštitutu

Svet za kakovost

Politika kakovosti je sestavni del poslovne politike Kemijskega inštituta, s katero so opredeljene smeri delovanja, temeljni cilji, strategija, organizacijska struktura ter načela in pravila ciljnega obnašanja. Politika kakovosti je temelj za celovito obvladovanje kakovosti.

Poslovnik sistema kakovosti po sistemu ISO 9001 z dne 29.3.2019 določa, da je Svet za kakovost sestavljen tako, da vključuje vsaj po enega predstavnika oddelka, ki je vključen v sistem kakovosti.

S Sklepi direktorja so bili v Svet za kakovost imenovani člani in članice:

 • Martin Šala - vodja Sveta za kakovost
 • prof. dr. Gregor Anderluh, direktor - član po funkciji.
 • David Pintar (SKS) - član
 • Jasmina Štiftar (SKS) - članica
 • dr. Barbara Tišler (SKS) - članica
 • Katja Rožmanc Babnik (SKS, vodja zagotavljanja kakovosti (QA)) - članica
 • dr. Andreja Drolc (SKS) - članica
 • Doroteja Vidmar (SKS) - članica
 • Nana Gorjup (SKS) - članica
 • Aleš Petan (SKS) - član
 • Maruša Rajovec (SKS) - članica
 • dr. Vid Simon Šelih (L16)- član
 • dr. Nada Kraševec (D11) - članica
 • dr. Damjan Makuc (D15) - član
 • dr. Mirko Cevec (D15) - član

 
Cilj delovanja Sveta za kakovost je skrb za izpolnjevanje pogojev za vzdrževanje sistema vodenja kakovosti glede na zahteve standarda ISO 9001. Svet za kakovost ima nosilno vlogo pri uvajanju in vzdrževanju sistema vodenja kakovosti na Kemijskem inštitutu.
 
Področja delovanja Sveta za kakovost so predvsem:
-  oblikovanje sistema vodenja kakovosti na KI,
-  predlogi za ukrepe za izboljšanje kakovosti na vseh področjih KI,
-  usklajevanje sistemov vodenja kakovosti na KI glede na zahteve različnih standardov (sistem kakovosti po ISO 9001, GMP, GDevP) ter navezava na najvišje vodstvo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava