Skip to main content

O inštitutu

Svet za varnost

Svet za varnost se sestane po potrebi glede varnostnega vprašaja, ki ga obravnava. V njem lahko sodelujejo:

· vodje organizacijskih enot;
· predstavniki zaposlenih;
· strokovna oseba za varnost in zdravje pri delu;
· strokovna oseba za varstvo pred požarom;
· oseba, odgovorna za biološko varnost;
· oseba, odgovorna za nadzor in varnost;
· oseba, odgovorna za bazo kemikalij;
· oseba, odgovorna za obvladovanje nevarnih odpadkov;
· odgovorna oseba za varstvo pred ionizirajočim sevanjem;
· predstavnik informacijsko-komunikacijske tehnologije;
· predstavnik službe za varovanje;
· ali druge, za posamezno področje odgovorne osebe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava