Skip to main content

O inštitutu

1. Katalog informacij javnega značaja

1.a Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana
W: www.ki.si
E: glavna.pisarna(at)ki.si
T: 01 476 02 00
F: 01 476 03 00

Odgovorna uradna oseba:Prof. dr. Gregor Anderluh
Datum prve objave kataloga05.01.2009
Datum zadnje spremembe11.03.2022
Katalog je dostopen na spletnem naslovuwww.ki.si/o-institutu/osebna-izkaznica/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike katalogaKatalog v fizični obliki je dostopen na sedežu Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

2. Splošni podatki o Kemijskem inštitutu in informacijah javnega značaja

2.a Organigram in podatki o organizaciji Kemijskega inštituta

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

dr. Nana Lavrenčič Marković
T: 01 476 02 56
F: 01 476 03 00
Naslov: Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
E: nana.markovic (at) ki.si

2.c Evropski register predpisov

   Evropski register predpisov

2.č Predpisi s področja delovanja inštituta

2.d Predlogi predpisov s področja delovanja inštituta

2.e Cenik po 36. členu ZDIJZ

2.f Statutsna ureditev

Statut Kemijskega inštituta

Odlok o ustanovitvi JRZ Kemijski inštitut

2.g Letni programi in poročila

Letno poročilo 2016

Letni program 2016

2.h Javna naročila in javni razpisi

Informacije o javnih razpisih so dostopne na povezavi. Vse informacije, vezane na javna naročila, so dostopne na Portalu javnih naročil.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava