Skip to main content

O inštitutu

1. Katalog informacij javnega značaja

1.a Osnovni podatki o katalogu

Naziv organa:

Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana
W: www.ki.si
E: glavna.pisarna(at)ki.si
T: 01 476 02 00
F: 01 476 03 00

Odgovorna uradna oseba:Prof. dr. Gregor Anderluh
Datum prve objave kataloga05.01.2009
Datum zadnje spremembe31.08.2023
Katalog je dostopen na spletnem naslovuwww.ki.si/o-institutu/osebna-izkaznica/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike katalogaKatalog v fizični obliki je dostopen na sedežu Kemijskega inštituta, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

2. Splošni podatki o Kemijskem inštitutu in informacijah javnega značaja

2.a Organigram in podatki o organizaciji Kemijskega inštituta

 

2.b Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

Pristojna oseba

dr. Nana Lavrenčič Marković
T: 01 476 02 56
F: 01 476 03 00
Naslov: Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana
E: nana.markovic (at) ki.si

2.c Evropski register predpisov

   Evropski register predpisov

2.č Predpisi s področja delovanja inštituta

2.d Predlogi predpisov s področja delovanja inštituta

2.e Stroškovnik za posredovanje informacij javnega značaja

Inštitut lahko, če bi bil dostop do večjega obsega dokumentov povezan tudi z večjimi materialnimi stroški, zaračuna le-te skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

2.f Statutsna ureditev

Statut Kemijskega inštituta

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut

2.g Strategija, letni programi in poročila

Strategija 2019-2023

Letno poročilo 2022

Letni program in finančni načrt 2023

Rebalans letnega programa in finančnega načrta 2023

2.h Javna naročila in javni razpisi

Informacije o javnih razpisih so dostopne na povezavi. Vse informacije, vezane na javna naročila, so dostopne na Portalu javnih naročil.

 

 

 

 

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava