Skip to main content

Odseki

ERC Proof of Concept: Tehnologija povezovanja eksonukleaze s pomočjo obvitih vijačnic za izboljšanje urejanja genov z metodo CRISPR; Vodja: prof. dr. Roman Jerala

Uporabili smo načrtovane peptide z obvitimi vijačnicami za spajanje Cas9 in eksonukleaze na nekovalenten način, kar je bistveno izboljšalo učinkovitost inaktivacije genov z aplikacijami v medicini, kmetijstvu in biotehnologiji. Vložili smo patentno prijavo: Povezovanje CRISPR-CAS in eksonukleaz, posredovano z obvitimi vijačnicami za izboljšano urejanje genoma: Evropska patentna prijava EP19192490.1, 2019-08-20. München: Evropski patentni urad. Ta izum je bil temelj ERC PoC projekta CCEdit, ki se je začel leta 2020, v okviru katerega ta izum nadalje razvijamo in prevajamo v konkretne aplikacije.

Z izboljšanim sistemom CRISPR/Cas, imenovanim CCExo, smo omogoči premik eksonukleaze k mestu preloma DNK in močno povečali uspešnost izbitja gena. Izboljšano terapevtsko delovanje CCexo smo pokazali na živalskem modelu kronične mieloične levkemije, kjer smo natančno ciljali genski zapis, značilen za rakave celice in povzročili njihov propad (Lainšček in sod., Nat. Comm. 2022).

Projekt je bil podaljšan do 31. 1. 2022.

Projektna stran: https://ccedit.si

ERC CCedit skupina:   

prof. dr. Roman Jerala, vodja

dr. Duško Lainšček

Tomaž Bizjak

Akronim: CCedit

Številka projekta: 899259

Projekt financira Evropski raziskovalni svet (ERC) v okviru Obzorja 2020, okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije (številka projekta 899259).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava