Skip to main content

Odseki

Raziskovalna oprema

Eksperimentalne tehnike, znanje ter oprema 

Uporabljamo široko paleto interdisciplinarne metodologije, vključno z biofizikalnimi tehnikami (DLS, MALS, CD, fluorescenca, luminescenca, pretočna citometrija, konfokalna fluorescenčna mikroskopija, FCS), molekularno biologijo in biokemijo (kloniranje DNK, molekularno modeliranje, načrtovanje proteinov, CRISPR/Cas9) ter in vivo poskuse (transgene in KO miši, implantacija inkapsuliranih celičnih naprav, študij patofiziologije).

Pred kratkim smo pridobili krioelektronski mikroskop in sistem SAXS, ki bosta še posebej pomembna za raziskave načrtovanih proteinskih kletk, pa tudi za imunologijo.

Seznam opreme

 • Krioelektronski mikroskop Glacios
 • LUMICKS C-Trap EDGE 350: TIRF @ 488nm, 532 nm in 638 nm, IRM, optična pinceta, ki lahko meri sile med posameznimi molekulami, in mikrofluidni sistem s 6 kanali
 • CX7 Cell Insight: avtomatizirano časovno spremljanje fluorescence, barvnega slikanja ali slikanja celic s presevno svetlobo
 • Spektrometerza merjenje ozkokotnega sipanja rentgenskih žarkov SAXSpoint 5.0 Anton Paar z Primux 100 micro virom rentgenskih žarkov (Cu)
 • Spektralni pretočni citometer Cytek Aurora
 • Mikroskop za prostorsko in časovno upodabljanje sprememb v živih celicah Leica SP8 Biostation: upodabljanje prostorskih in časovnih sprememb fluorescenčno označenih molekul v celicah
 • Konfokalni mikroskop Leica SP5
 • Kromatografski sistem za čiščenje proteinov Äkta (3 sistemi) z avtomatskim injektorjem in zbiranjem vzorcev
 • Detektor za merjenje statičnega sipanja svetlobe (SLS) Wyatt Dawn Heleos 8+
 • LC-Kvadrupolni masni spektrometer Shimadzu 
 • Tekočinski kromatograf visoke ločljivosti HPLC Agilent: separacija proteinov in peptidov iz bioloških vzorcev
 • Modul IVC Techniplast: oprema za nastanitev poskusnih živali ter izvedbo poskusov in vivo
 • Spektrometer za cirkularni dihroizem (CD) Applied Photophysics Chirascan
 • Fluorescenčni spektrometer Perkin Elmer LS 55
 • Kinetični optični čitalec plošč za detekcija luminiscence, fluorescence ali absorbance: Berthold Mithras, Berthold LB 963 Centro, BioTek SynergyMx
 • Avtomatizirana postaja za natančno pipetiranje Perkin Elmer Janus
 • Aparatura za merjenje velikosti in zeta potenciala delcev Malvern
 • Stopflow Biologic SFM-3000 s spektrofotometrom MOS-200
 • Elektroporator Biorad Gene Pulser  Xcell: vnos plazmidne DNA v prokariontske in evkariontkske celice
 • Sistem za generiranje ultrazvoka Verasonics UTA 260-S
 • Bioimager IVIS Lumina LT Inst: detekcija luminiscence in vivo
 • Ultra Centrifuga Beckman Optima L 100 XP

V okviru odseka deluje tudi Center za biospektroskopijo OE2.

Dostop do opreme je možen ob dogovoru in posvetovanju. Kontakt: martina(dot)mohorcic(at)ki(dot)si

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava