Skip to main content

Odseki

SAXS - Merjenje ozkokotnega sipanja rentgenskih žarkov

Merjenje ozkokotnega sipanja rentgenskih žarkov nam omogoča določanje strukture, velikost in oblike nanodelcev v vodni raztopini. S SAXSpoint 5.0 je mogoče meriti SAXS in WAXS nanodelcev v raztopini, pri širokem razponu temperatur. Laboratorijski SAXS sistem omogoča meritev tekočinskih in praškovnih vzorcev pri različnih temperaturah v vakumu. Sistem je opremljen z avtomatskim vzorčevalnikom, ki omogoča merjenje serij vzorcev. V primeru potreb po dodatnih analizah se le-te lahko izvedejo na Odseku za sintezno biologijo in imunologijo.

Oprema je dostopna notranjim uporabnikom, medtem ko je meritev vzorcev zunanjim uporabnikom omogočena ob prisotnosti skrbnika. Za uspešno analizo ozkokotnega sipanja rentgenskih žarkov je potrebno predhodno dobro karakterizirati vzorec. Pred meritvijo je potrebno kontaktirati skrbnika naprave (Jaka Snoj), s katerim se uporabniki domenijo glede termina in načina uporabe.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava