Skip to main content

Odseki

Nova generacija raziskovalcev ved o življenju

Projekt Nova generacija raziskovalcev ved o življenju (št. OP13.2.3.1.51) je bil izbran na javnem razpisu »Znanje za prihodnost« Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport in se je izvajal v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 3. razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«, prednostne usmeritve »3.1. Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«. Operacija, ki sta jo delno financirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, se je izvajala med 1. 10. 2012 in 31. 8. 2014.

NAMEN projekta je bil v mladih v času njihove zgodnje strokovne formacije prebuditi zanimanje za znanost in njene uporabne vidike, jim omogočiti dostop do centrov znanstvene odličnosti v Sloveniji ter aktivno sodelovati pri njihovem zgodnjem usposabljanju za znanstveno izobražene in inovativne posameznike, ki bodo gradili družbo znanja v Sloveniji v prihodnjih desetletjih.

CILJI

  • vzpostavitev medgeneracijskega in medregijskega sodelovanja dijakov, njihovih mentorjev ter vrhunskih znanstvenikov z namenom pridobivanja novega znanja;
  • zgodnje vključevanje v vrhunske raziskave ter razmišljanje o etičnih vprašanjih, povezanih z raziskavami in znanstvenimi dognanji;
  • oblikovanje strokovnih smernic za vnos etičnih in moralnih vrednot v raziskovalno dejavnost ter izobraževanje;
  • promocija znanosti in spodbujanje inovativnosti mladih z namenom vzpostavitve trajnih povezav med konzorcijskimi partnerji in širše;
  • postavitev smernic za nadaljnje aktivnosti vključevanja mladih v vrhunsko raziskovalno delo po zaključku projekta.

AKTIVNOSTI IN REZULTATI 

39 predavanj: Predstavitve najnovejših zanimivih vrhunskih raziskav na področju ved o življenju ter etičnih vidikov raziskav in njihovih rezultatov na srednjih šolah

26 ekskurzij: Obiski raziskovalnih laboratorijev in srečanje z raziskovalci

16 delavnic: Poglobljene eno- ali dvodnevne delavnice na srednjih šolah

2 raziskovalna tabora v času počitnic

29 raziskovalnih nalog za dijake

3 okrogle mize s področja sintezne biologije, s področja bioloških zdravil in s področja poučevanja etike

1 predlog strategije za prenos znanstvenoraziskovalnega pristopa in etike v učne načrte slovenskih srednjih šol

1 zaključna konferenca

PARTNERJI

V konzorciju projekta, ki ga je vodil Kemijski inštitut (Odsek za sintezno biologijo in imunologijo prej Laboratorij za biotehnologijo)

v sodelovanju s Fakulteto za farmacijo Univerze v Ljubljani (Katedra za farmacevtsko biologijo)

in Filozofsko fakulteto Univerze v Ljubljani (Oddelek za sociologijo),

je sodelovalo 13 srednjih šol: Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, I. gimnazija v Celju, Gimnazija Brežice, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer, Gimnazija in ekonomska srednja šola Trbovlje, Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, II. gimnazija Maribor, Gimnazija Vič, Gimnazija Piran, Srednja šola Črnomelj, Gimnazija Ravne na Koroškem, Gimnazija Velenje, Škofijska klasična gimnazija.

Udeleženci aktivnosti pa so prihajali tudi iz drugih srednih šol.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava