Skip to main content

Odseki

BIOECO-RDI

BIOGOSPODARSTVO – z raziskavami podprte inovacije (BIOECO-R.D.I.)

 

Jadransko-jonska regija (ADRION) ima pomemben neizkoriščen potencial biomase in odpadkov iz biomase v gozdarstvu, kmetijstvu in ribištvu. Podjetja, ki delujejo v sektorjih biogospodarstva, se soočajo s težavami pri preusmeritvi v zeleno gospodarstvo, vpeljavi tehnoloških inovaciji in pri medsektorskem povezovanju. Kljub temu da biogospodarstvo predstavlja razvojno priložnost za regijo je njen napredek v večini držav (med njimi tudi v Sloveniji) dokaj počasen in še ne daje večjih rezultatov.

 

Cilj projekta BIOECO-RDI je razvoj regionalnega inovacijskega sistema za jadransko-jonsko območje, ki bo temeljil na strukturiranem sektorju biogospodarstva, s pomočjo strategije na regionalni in mednarodni ravni.

 

Project BIOECO-RDI bo prispeval k izboljšanju situacije pri:

 • ustvarjanju mreže za lažje sodelovanje med podjetji in raziskovalnimi organizacijami za skupne raziskave, prenos znanja in razvoj spretnosti in znanj v jadransko-jonski regiji
 • podpori podjetjem in grozdom v procesu prehoda v industrijski model z višjo stopnjo inovativnosti in mednarodnim sodelovanjem;
 • spodbujanju povezovanja med zeleno kemijo in kmetijsko-živilskim grozdom v skladu s cilji Krožnega gospodarstva;
 • ustvarjanju jadransko-jonskega trga z bioosnovanimi izdelki
 • premostitvi vrzeli med različno razvitimi državami v regiji
 • aktiviranju vzajemnega učenja med regijami z različnimi stopnjami bioekonomske zrelosti.

 

Glavni rezultati projekta so:

 • regionalne in mednarodna strategija, za podporo regijam pri izboljšanju in dvigu zrelosti biogospodarstva

Zahvaljujoč rezultatom projekta bo mogoče regije znotraj jadransko-jonskega območja, ki se med seboj močno razlikujejo po stopnji razvitosti,  vključiti v enoten proces oblikovanja regionalnega biogospodarstva. To bo podjetjem omogočilo delovanje na bolj naprednem in integriranem trgu, regionalnim in nacionalnim oblikovalcem politik pa potrebno podporo za razvoj učinkovitih politik, ki temeljijo na pristopu krožnega gospodarstva.

 

Proračun projekta je 1.35 M Euro, od katerih je 1.15 M Euro sofinanciranih iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) in instrumenta za predpristopno pomoč (IPA II). Projekt se je začel januarja 2018 in bo potekal do decembra 2019.

 

Projektni partnerji:

 • Vodilni partner:  Regional Agency for the Economic Development of Umbria (SVIL), Italy
 • Confindustria Umbria (CONF), Italy
 • National Institute of Chemistry (NIC), Slovenia
 • Ruđer Bošković Institut (RBI), Croatia
 • Region of Western Macedonia (RWM), Greece
 • Regional agency for the Development of Small and Medium size enterprises, Alma Mons Ltd. Novi Sad (ALMA MONS), Serbia
 • Chamber of Commerce and Industry, Tirana (CCIT), Albania
Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava