Skip to main content

Odseki

N2-0131 Makroporozna ogrodja pripravljena s polimerizacijo z odpiranjem obroča

N2-0131 - Makroporozna ogrodja pripravljena s polimerizacijo z odpiranjem obroča

 

Vodja projekta:

Dr. David Pahovnik

 

     1. VSEBINSKI OPIS PROJEKTA:

Glavni cilj projekta je razviti sintezno metodologijo za pripravo nove generacije funkcionalnih 3D makroporoznih ogrodij, primernih za napredne aplikacije v tkivnem inženirstvu. Biomimetična ogrodja bodo temeljila na sintetičnih polipeptidih, pripravljenih s polimerizacijo z odpiranjem obroča (ROP) N-karboksianhidridov (NCA) α-aminokislin, s katero bomo dobili biokompatibilen in biorazgradljiv funkcionalni material z ustreznimi mehanskimi lastnostmi. Ustrezne morfološke lastnosti s poudarkom na medsebojni povezanosti por, ki bo omogočala razmnoževanje celic, pa bomo zagotovili s templatiranjem z emulzijami z visokim deležem interne faze (HIPE). Tega izziva se bomo lotili tako, da bomo najprej sintetizirali linearne polipeptide različnih kemijskih sestav. Po polimerizaciji bomo ustrezno modificirali funkcionalne stranske in končne skupine aminokislinskih gradnikov. Na takšen način bomo pripravili polipeptidne verige želene funkcionalnosti, ki jih bomo lahko zamrežili v HIPE. Z uporabo aminokislin z vodo-topnimi stranskimi skupinami nameravamo s HIPE templatiranjem pripraviti mehansko mehkejša, visokoporozna, hidrogelna ogrodja z ustrezno funkcionalnostjo za uspešno pričvrstitev celic in njihovo razmnoževanje. Eden izmed glavnih ciljev projekta je tako vzpostaviti in razumeti razmerja med sintezo, strukturo in lastnostmi ogrodij, da bomo lahko ocenili perspektivnost predlagane sintezne strategije. Pričakujemo, da bodo rezultat projekta nova generacija visokoporoznih, 3D poliHIPE ogrodij na osnovi sintetičnih polipeptidov z  medsebojno povezanimi porami.

 

a.       osnovni podatki glede financiranja:

Projekt financira ARRS v okviru cenovne kategorije B za obdobje dveh let v obsegu 2221 letnih ur. Pričetek financiranja je 1. 1. 2020.

 

b.       sestava projektne skupine s povezavami na SICRIS

Na Kemijskem inštitutu v projektni skupini N2-0131 sodelujejo:

29613; David Pahovnik 

38254; Špela Gradišar

50609; Petra Utroša

53341; Ana Drinčič

12318; Ema Žagar

 

a2. 2.  FAZE PROJEKTA IN NJIHOVA REALIZACIJA

      Projekt je razdeljen na več delovnih sklopov (DS):

DS 1. Sinteza (makro)monomerov

DS 2. Priprava makroporoznih ogrodij

DS 3. Opredelitev fizikalno-kemijskih lastnosti makroporoznih ogrodij

 

3. BIBLIOGRAFSKE REFERENCE, KI IZHAJAJO NEPOSREDNO IZ IZVAJANJA PROJEKTA

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava