Skip to main content

Odseki

Molekulski stroji na osnovi proteinskega origami iz obvitih vijačnic

Naš cilj je pospešiti raziskave modularnih proteinov, ki temeljijo na gradbenih modulih obvitih vijačnic (ang. coiled-coil protein origami, CCPO), in izkoristiti edinstvene lastnosti te platforme. Ta vrsta novo zasnovanih proteinov je opredeljena z zaporedjem modulov za oblikovanje dimerov, ki jih tvorijo obvite vijačnice (CC) tvorijo, fleksibilni povezovalni elementi pa jih povežejo v eno samo polipeptidno verigo, ki se samosestavi v poliedrsko kletko na podlagi parov CC interakcij.

Te molekule imajo veliko lastnosti, ki bi lahko bile pomembne za družbo - v tovarnah celic jih lahko proizvedemo na energetsko učinkovit in trajnosten način, zaradi njihove strukture in majhnosti lahko pričakujemo, da bodo učinkovite pri prepoznavanju, dostavi in katalizi ter našle uporabo v medicini, biotehnologiji in drugih področjih.

Cilj projekta »MaCChines« je zgraditi temelje nove veje znanosti o oblikovanju proteinov, razviti in izkoristiti edinstvene značilnosti novo zasnovanega proteinskega origami z obvitimi vijačnicami (CCPO), da bi omogočili nove tehnologije dostave zdravil, gradnjo zapletenih materialov, senzorjev, načrtovanje molekularnih strojev in novih naprednih terapij.

V prvi polovici projekta lahko poročamo o napredku v več zanimivih dosežkih vzdolž predlaganih smeri projekta »MaCChines« in tudi o nekaterih novih idejah, ki so bile zasnovane in uresničene med tem projektom.

Razvili smo več vrst funkcionaliziranih CC modulov in jih uporabili za različne funkcije:

  • Novi moduli obvitih vijačnic, katerih interakcija je odvisna od kovinskih ionov ali pH (Aupič in sod., 2018)
  • Fuzija modulov CC s cepljenimi proteazami za načrtovanje hitro odzivne celične logike (Fink in sod., NatChemBiol 2019)
  • Uporaba modulov CC za modulacijo lokalizacije in uravnavanje biokemičnih / bioloških procesov (Lebar in sod., 2020)
  • S kovinskimi ioni regulirano sestavljanje načrtovanih modularnih proteinskih kletk (Aupič in sod., 2022)
  • Uravnavanje delovanja celic s strategijo segmentacije de novo načrtovanih štirivijačnih snopov (Merljak in sod., 2023)
  • Oblikovanje kondenzatov CC-tekoče fazne separacije v sesalskih celicah (Ramšak in sod., 2023)

Predstavili smo nekaj novih strategij sestavljanja in karakterizacije CCPO:

Uporabili smo načrtovane peptide z obvitimi vijačnicami za spajanje Cas9 in eksonukleaze na nekovalenten način, kar je bistveno izboljšalo učinkovitost inaktivacije genov z aplikacijami v medicini, kmetijstvu in biotehnologiji. Vložili smo patentno prijavo: Povezovanje CRISPR-CAS in eksonukleaz, posredovano z obvitimi vijačnicami za izboljšano urejanje genoma: Evropska patentna prijava EP19192490.1, 2019-08-20. München: Evropski patentni urad. Ta izum je bil temelj ERC PoC projekta CCEdit (2020-2022), katerega dognanja smo objavili v Lainšček in sod., 2022.

Oprema

Krio elektronski mikroskop Glacios je sofinancirana oprema v okviru projekta MaCChines.

Nosilec projekta prof. dr. Roman Jerala

Sodelujoči raziskovalci in doktorski študenti dr. Helena Gradišar, dr. Ajasja Ljubetič, dr. Arvind Kumar Gupta, dr. Weijun Zhou, dr. Fabio Lapenta, dr. Žiga Strmšek, Maruša Ramšak, Sara Vidmar, Hana Esih, Jaka Snoj, Klemen Mezgec, Tadej Satler.

Akronim MaCChines

Projektna ID 787115

Projekt financira Evropski raziskovalni svet (ERC) v okviru Obzorja 2020, okvirnega programa Evropske unije za raziskave in inovacije (številka projekta 787115).

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava