Skip to main content

Odseki

Projekti

Evropski projekti

Sinteza metanola iz zajetega ogljikovega dioksida z uporabo presežne električne energije (SPIRE, Obzorje 2020).

Preberi več

Sinteza metanola iz CO2 zajetega iz železarskih peči za ladijska goriva.

Preberi več

Zaključni procesi za zagotavljanje uspešnih biotehnoloških pretvorb. nextbiopharmdsp.eu

Preberi več

Napredni reaktorji za surovinsko- in energetsko- učinkovito nadgradnjo metana. www.spire2030.eu/adrem

Preberi več

Biorefinerija in biotehnološko izkoriščanje morskih biomas.

Preberi več

Biovalorizacija odpadne vode iz oljčnih mlinov v mikrobne lipide in druge izdelke.

Preberi več

Nadregionalna tehnološka platforma za prenos naprednih biopolimerov od raziskav do trga.

Preberi več

Prenosljive energetsko samo-oskrbovalne naprave za vojaško uporabo.

Preberi več

Razvoj nove generacije bioloških zdravil in cepiv.

Preberi več

Zavrženi potenciali biomase.

Preberi več

Smo pridruženi člani EERA JP Bioenergy.

Preberi več

Povezava v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Preberi več

Smo podizvajalci pri OPERH2. Razvoj novih tehnoloških rešitev za industrijsko taljenje stekla z delno uporabo vodilnega in skrajšanega uporabe vodenja z novo pečjo za taljenje stekla manjše kapacitete.

Preberi več

Bifunkcionalni zeolitni katalizatorji in inovativni proces za trajnostno preoblikovanje ogljikovodikov (H2020-NMBP-ST-IND 2018, 2018-2022).

Preberi več

Programska platforma za modeliranje modelov reaktivnih materialov in procesov (H2020-NMBP-TO-IND 2018, 2018-2022).

CarbON Valorisation in Energy-efficient Green fuels, H2020-LC-SC3-2018-RES, 2018-2022.

Preberi več

Namen projekta ERC 123STABLE je raziskati kako se spreminja atomska zgradba nanodelcev elektrokatalizatorjev pri delovanju v gorivnih celicah in elektrolitih pri nizki temperaturi.

Krepitev R&I na področju prebojnih vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem.

Preberi več

Biorafiniranje sladkorjev s procesom intenzifikacije.

Preberi več

Izvedbene poti za trajnostno proizvodnjo zelenega ogljika v alpski regiji

Preberi več

Fast-response Electrically heated catalytic reactor technology for CO2 reDUCTion

Preberite več

Digitalno in inovativno rudarstvo prihodnosti

Preberi več

DESign of bio-based Thermoset polymer with rEcycLing capabiLity by dynAmic bonds for bio-composite manufacturing

Preberi več

Video

Projekt BEAR bo omogočil prvo steklarsko hibridno regenerativno peč, ki bo imela več kot 40 % električnega taljenja in zmogljivost proizvodnje 170 ton stekla na dan. Peč bo nameščena v obstoječem proizvodnem obratu Steklarne Hrastnik (SH) v Hrastniku.

Preberi več

TeBiCE - Territorial biorefineries for circular economy

Srednja Evropa ima velik potencial za gospodarsko izkoriščanje biomase iz kmetijstva. Le-ta se lahko predela v biorafinerijah in pretvori v vrsto izdelkov z visoko vrednostjo. Vendar je ta krožni pristop še vedno v začetni fazi in potrebuje podporo.

Preberi več

Circular and Bio-Based Solutions for the Ultimate Prevention of Plastics in Rivers Integrated with Elimination And Monitoring Technologies

Preberi več

Co-creating strong uptake of REMEDIES for the future of our oceans through deploying plastic litter valorisation and prevention pathways, HORIZON-MISS-2021-OCEAN-03, 2022-2026

Preberi več

Addressing the challenges in the process of developing hydrogen technologies to transition to a carbon-neutral society in Slovenia and Austria

Read more

ARRS projekti

Nadgradnja furfurala v kemikalije z višjo dodano vrednostjo.

Preberi več

Elektrokemično recikliranje plemenitih kovin.

Preberi več

Od modelskih do uporabnih elektrokatalizatorjev.

Preberi več

Neposredna pretvorba metana v višje ogljikovodike z uporabo super-kislinskih katalizatorjev.

Preberi več

Izdelava novega reaktorskega koncepta za mikrokinetične študije ter njegova uporaba za selektivno oksidativno dehidrogenacijo alkanov in spajanje metana.

Preberi več

ARRS projekt J2-1723 Katalitska pretvorba lignina v bio-osnovane polimerne gradnike z uporabo CO2 (CaLiBration)

Preberi več

Razvoj procesov valorizacije lignina kot vira aromatskih gradnikov za proizvodnjo bio-osnovanih polimerov.

Preberi več

Foto-katalitska redukcija dušika do amonijaka za aminacijo aromatov biomase.

Preberi več

Uporaba odpadne biomase za katalitično pretvorbo v glukarno kislno: od večnivojskega reakcijskega modeliranja do reaktorske proizvodnje.

Preberi več

Večnivojsko modeliranje fotokatalitske CO2 redukcije z računalniško intenzivnimi simulacijami (multiPHOCOS).

Preberi več

CaMBio - Ogljikovi hidrati, bio-goriva in energija s predelavo biomase mikroalg.

Preberi več

Da bi Evropa v skladu z evropskim zelenim dogovorom do leta 2050 postala ogljično nevtralna, mora preoblikovati svoj energetski sistem, ki je odgovoren za 75 % emisij toplogrednih plinov v EU.

Preberi več

Aromatski ogljikovodiki so gradniki za proizvodnjo sintetičnih vlaken, pesticidov, detergentov in barvil.

Preberi več

Da bi Evropa v skladu z evropskim zelenim dogovorom do leta 2050 postala ogljično nevtralna, mora preoblikovati svoj energetski sistem, ki je odgovoren za 75 % emisij toplogrednih plinov v EU.

Preberi več

Proizvodnja plastičnih materialov se od leta 1950 po vsem svetu povečuje zaradi njihove široke uporabe v sektorjih, kot so embalaža, kmetijstvo, gradbeništvo, elektronika itd. Letna svetovna proizvodnja plastike je >380 milijonov ton in to število se povečuje za 4 % na leto.

Preberi več

Pridobivanje čistega vodika in uporabnih ogljikovih materialov s pomočjo krekinga metana v indukcijsko ogrevanem reaktorju s fluidiziranim slojem.

Preberi več

Lignin, ki je del lignocelulozne biomase, je kompleksen aromatski biopolimer, ki omogoča proizvodnjo velikih količin aromatskih spojin.

Preberi več

Izdelava hibridnih kompozitov Z-sheme s CNT in načrtovanje fotokatalitičnega reaktorja za čiščenje industrijske odpadne vode

Preberi več

Projekt N2-0242 Elektrifikacija biorafinerij z indukcijsko-greto katalitsko pretvorbo bioosnovanih aromatov  (i-HeatCat) je dopolnilni projekt sheme ERC-starting grant.

Preberi več

Vsak dan se v ozračje izpustijo ogromne količine toplogrednih plinov (GHG), kar posledično povzroča globalno segrevanje. Od vseh, ogljikov dioksid (CO2) prispeva največji delež (72 %) emisij toplogrednih plinov, predvsem zaradi uporabe velikih količin fosilnih virov, njegove emisije pa še naraščajo. Zato sta zajemanje in izkoriščanje ogljika (CCU) in/ali zajemanje in shranjevanje ogljika (CCS) ključnega pomena pri zmanjševanju emisij CO2. Od obeh možnosti, je CCU bolj privlačna in bolj obetavna pot.

Preberi več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava