Skip to main content

Odseki

Projekti

Evropski projekti

Sinteza metanola iz zajetega ogljikovega dioksida z uporabo presežne električne energije (SPIRE, Obzorje 2020).

Preberi več

Sinteza metanola iz CO2 zajetega iz železarskih peči za ladijska goriva.

Preberi več

Zaključni procesi za zagotavljanje uspešnih biotehnoloških pretvorb. nextbiopharmdsp.eu

Preberi več

Napredni reaktorji za surovinsko- in energetsko- učinkovito nadgradnjo metana. www.spire2030.eu/adrem

Preberi več

Biorefinerija in biotehnološko izkoriščanje morskih biomas.

Preberi več

Biovalorizacija odpadne vode iz oljčnih mlinov v mikrobne lipide in druge izdelke.

Preberi več

Nadregionalna tehnološka platforma za prenos naprednih biopolimerov od raziskav do trga.

Preberi več

Prenosljive energetsko samo-oskrbovalne naprave za vojaško uporabo.

Preberi več

Razvoj nove generacije bioloških zdravil in cepiv.

Preberi več

Zavrženi potenciali biomase.

Preberi več

Smo pridruženi člani EERA JP Bioenergy.

Preberi več

Povezava v nove verige vrednosti po načelih ekonomije zaključenih snovnih tokov.

Preberi več

Smo podizvajalci pri OPERH2. Razvoj novih tehnoloških rešitev za industrijsko taljenje stekla z delno uporabo vodilnega in skrajšanega uporabe vodenja z novo pečjo za taljenje stekla manjše kapacitete.

Preberi več

Bifunkcionalni zeolitni katalizatorji in inovativni proces za trajnostno preoblikovanje ogljikovodikov (H2020-NMBP-ST-IND 2018, 2018-2022).

Preberi več

Programska platforma za modeliranje modelov reaktivnih materialov in procesov (H2020-NMBP-TO-IND 2018, 2018-2022).

CarbON Valorisation in Energy-efficient Green fuels, H2020-LC-SC3-2018-RES, 2018-2022.

Preberi več

Namen projekta ERC 123STABLE je raziskati kako se spreminja atomska zgradba nanodelcev elektrokatalizatorjev pri delovanju v gorivnih celicah in elektrolitih pri nizki temperaturi.

Krepitev R&I na področju prebojnih vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem.

Preberi več

Biorafiniranje sladkorjev s procesom intenzifikacije.

Preberi več

ARRS projekti

Nadgradnja furfurala v kemikalije z višjo dodano vrednostjo.

Preberi več

Elektrokemično recikliranje plemenitih kovin.

Preberi več

Od modelskih do uporabnih elektrokatalizatorjev.

Preberi več

Neposredna pretvorba metana v višje ogljikovodike z uporabo super-kislinskih katalizatorjev.

Preberi več

Izdelava novega reaktorskega koncepta za mikrokinetične študije ter njegova uporaba za selektivno oksidativno dehidrogenacijo alkanov in spajanje metana.

Preberi več

J2-1723 Katalitska pretvorba lignina v bio-osnovane polimerne gradnike z uporabo CO2 (CaLiBration)

Preberi več

Razvoj procesov valorizacije lignina kot vira aromatskih gradnikov za proizvodnjo bio-osnovanih polimerov.

Preberi več

Foto-katalitska redukcija dušika do amonijaka za aminacijo aromatov biomase.

Preberi več

Uporaba odpadne biomase za katalitično pretvorbo v glukarno kislno: od večnivojskega reakcijskega modeliranja do reaktorske proizvodnje.

Preberi več

Večnivojsko modeliranje fotokatalitske CO2 redukcije z računalniško intenzivnimi simulacijami (multiPHOCOS).

Preberi več

CaMBio - Ogljikovi hidrati, bio-goriva in energija s predelavo biomase mikroalg.

Preberi več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava