Skip to main content

O inštitutu

Dobitniki prestižne Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo v letu 2020 so dr. Sara Drvarič Talian, dr. Matija Gatalo in dr. Tina Škorjanc.

  • Dr. Sara Drvarič Talian je prejela nagrado za doktorsko delo z naslovom »Študij vpliva izbranih procesov in parametrov na notranjo upornost litij-žveplovih akumulatorjev«. Mentor pri delu je bil izr. prof. dr. Robert Dominko.

           

  • Dr. Matija Gatalo je prejel nagrado za doktorsko delo z naslovom »Razvoj sinteze nanodelcev binarnih in ternarnih zlitin platine na ogljikovem nosilcu kot elektrokatalizatorju«. Mentor pri delu je bil prof. dr. Miran Gaberšček.

         

 

  • Dr. Tina Škorjanc je prejela nagrado za doktorsko delo z naslovom »Kovalentni organski polimeri in okvirji z organskimi makrocikli v hrbtenici in njihova uporaba v zajemanju polutantov in dostavi zdravil«. Mentor pri delu je bil prof. dr. Ali Trabolsi.

         

 

Več o podelitvi nagrad in obrazložitve

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava