Skip to main content

O inštitutu

Preglova nagrada za izjemno doktorsko delo 2021

Dobitniki prestižne Preglove nagrade za izjemno doktorsko delo v letu 2021 so dr. Brigita Hočevar, dr. Tilen Potisk in dr. Janvit Teržan.

  • Dr. Brigita Hočevar je prejela nagrado za doktorsko delo z naslovom »Kinetika in transportni pojavi pri katalitski hidrogenaciji glukarne kisline do adipinske kisline«. Mentor pri delu je bil izr. prof. dr. Blaž Likozar.

  • Dr. Tilen Potisk je prejel nagrado za doktorsko delo z naslovom »Macroscopic aspects of ferromagnetic nematic phases, tetrahedral order in ferrogels, and magnetorheological fluids« oziroma »Makroskopski vidiki feromagnetnih nematskih faz, tetraedrskega reda v ferogelih in magnetoreoloških tekočin«. Mentor pri delu je bil prof. dr. Helmut Brand, somentorja pa prof. dr. Harald Pleiner in prof. dr. Daniel Svenšek.

  • Dr. Janvit Teržan je prejel nagrado za doktorsko delo z naslovom »Delna oksidacija propena z molekularnim kisikom na katalizatorjih CuOx/SiO2, modificiranih z alkalijskimi kovinami«. Mentor pri delu je bil doc. dr. Matjaž Spreitzer, somentor pa dr. Petar Djinović.

Več o podelitvi nagrad in obrazložitve

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava