Skip to main content

Odseki

Poslanstvo Centra za validacijske tehnologije in analitiko

Misija CVTA: Center KI za industrijske projekte, nosilec strandarda dobre proizvodnje prakse (GMP) za KI, kemične analize, razvoj in raziskave, validacije analiznih postopkov.

Vizija CVTA: postati zunanji partner EU farmacevtskim podjetjem.

Vrednote CVTA: usmerjenost k stranki, kvaliteta, odzivnost in zanesljivost.

Ambicija CVTA razširiti krog strank, pridobiti tudi aplikativne EU projekte, izobraževati diplomskih in podiplomskih študentov za industrijo. Obdržati stabilnost financiranja z dolgotrajnejšimi projekti z industrijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava