Skip to main content

Odseki

Zgodovina Centra za validacijske tehnologije in analitiko

Center za validacijske tehnologije in analitiko (CVTA) je začel s svojo dejavnostjo leta 1993, takrat še pod okriljem Odseka za prehrambeno kemijo (D06, zdaj L06). Med leti 1988 – 2007 je odsek vodil dr. Mirko Prošek, ki je kot bivši zaposleni iz Leka na Kemijski inštitut prinesel znanje o dobri laboratorijski in proizvodnji praksi, hkrati pa je izkoristil tudi povezave z bivšimi sodelavci. Sodelovanje z LEKom se je v večjem obsegu začelo področju bioekvivalenčnih študij, sodelovanje s Krko pa tri leta kasneje (po letu 1996) na področju analiz zelenih zdravil.

Zaradi povečevanja obsega dela in zaostrovanja zahtev po kvaliteti dela (GMP), smo ustanovili ločen odsek. S tem smo razmejili akademsko raziskovalno delo in storitve za trg v smislu GMP, saj se slednje izvajajo po strogih standardih kakovosti, kar vpliva na organizacijo, dinamiko in potek dela. CVTA so kot samostojno enoto s sedem zaposlenimi ustanovili 04. 11.2002, pod vodstvom dr. Janka Žmitka. Povezava z D06 se je ohranjala vse do konca leta 2008, kjer so na projektih CVTA kot občasni nosilci nalog sodelovali Dr. Prošek., Dr. Šmidovnik, Dr. Golc Wondra, Dr. Simonovska, Dr. Vovk in Dr. Križman.Vodenje novonastalega CVTA je ob ustanovitvi prevzel dr. Janko Žmitek (tudi bivši LEKovec), ki je bil zaposlen v skupnih službah, od 31.08.2008 je vodenje CVTA nadaljevala dr. Golc-Wondra in odsek vodila do 01.04.2014, ko je vlogo v.d. vodje prevzela dr. Maja Gričar Lokar in kot v.d. vodila oddelek do 17.06.2014. Od 18.06. 2014 naprej je vodil CVTA dr. Samo Andrenšek (prej zaposlen v LEKu).

CVTA se je ob ustanovitvi 2012 iz prostorov D06 preselil v proste kletne prostore na 140 m2, nato pa v letu 2015 s sofinanciranjem EU uspel pridobiti sredstva za obnovo prostorov celotnega vzhodnega krila v drugem nadstropju stare stavbe Kemijskega inštituta. To krilo je prej uporabljala FKKT in je bilo vse od izgradnje KI brez vidnejših investicij v infrastrukturo. Z obnovo smo omogočili širitev CVTA s cca 140 na cca 450 m2, s tem da so sproščeni prostori v kleti prešli v uporabo drugim odsekom KI. CVTA je v letu 2014 z lastnimi sredstvi zaključil tudi izgradnjo sodobnega ognjevarnega GMP arhiva s 450 tekočimi metri polic v prostorih Preglovega raziskovalnega centra. Ta investicija je bila nujno potrebna za zagotavljanje integritete podatkov. Vrednost vseh investicij v letu 2014 in 2015 je znašala skoraj 1.9 milijona Eur.

CVTA se je specializiral za delo po standardu dobre proizvodnje in laboratorijske prakse (GMP in GLP) in deloval ter še deluje izključno s storitvami za trg. Povpraševanje strank je privedlo do tega, da je CVTA v GMP okolje, od leta 2012 naprej, uvedel tudi dva druga odseka in sicer D04 in D05 ter leta 2017 še D15 (NMR center). V letu 2018 je CVTA prevzel GMP aktivnosti D05 ter hkrati prevzel aktivnosti povezane s standardom ISO 17025, nosilstvo nacionalnega etalona za množino snovi ter aktivnosti Urada za Meroslovje RS (MIRS), D05 pa se je združil z D09.

V drugi polovici 2020 je vodenje CVTA kot v.d. prevzel dr. Vid Simon Šelih, prej zaposlen na odseku D04. Koncem leta 2021 je CVTA zaradi racionalizacije poslovanja prenehal vzdrževati standard ISO 17025, NNE ter s tem povezane dejavnosti. Z letom 2022 je CVTA lot laboratorij L16 postal del oseka za analizno kemijo D04, s čimer se je na KI konsolidirala dejavnost analizne kemije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava