Skip to main content

Odseki

Center za validacijske tehnologije in analitiko

KLJUČNE DEJAVNOSTI LABORATORIJA

  • Optimizacija in razvoj analitskih metod (UV-VIS, HPLC, U(H)PLC, GC-FID/TCD/MS, testi raztapljanja, ICP-MS, ICP-OES, IC, NMR, He-piknometrja)
  • Študije pospešene stabilnosti (UV-VIS, HPLC, U(H)PLC, GC-FID/TCD/MS)
  • Validacija in prenos analitskih metod in GMP-analize (UV-VIS, HPLC, U(H)PLC, GC-FID/TCD/MS, testi raztapljanja, ICP-MS, ICP-OES, IC, NMR, He-piknometrja)
  • Kvalitativne in kvantitativne analize izdelkov z validiranimi analitskimi postopki v GMP-okolju in izdajanje certifikatov ustreznosti

V CVTA sledimo začrtanim ciljem izvajati analitsko podporo partnerjem iz industrije z razvojem, optimizacijami in validacijami analiznih postopkov. Izvajali smo tudi redne analize vzorcev sestavin za izdelavo farmacevtskih učinkovin, zelenih (OTC) zdravil ter vzorcev drugih farmacevtskih izdelkov. Vse postopke na CVTA izvajamo v skladu z vodili o dobri proizvodni praksi (GMP) in smo nosilci GMPc ertifikata JAZMP, ki ga obnavljamo tekom presoj vsake tri leta. GMP certifikat nam omogoča delo s partnerji iz industrije, ki zahtevajo opravljanje analiz in raziskav pod pogoji GMP. CVTA za Kemijski inštitut vzdržuje, razvija in podpira sistem kakovosti ter spremlja novosti, ki jih objavljajo regulatorni organi (Evropska farmakopeja, US farmakopeja, ...). Za delo v okviru GMP vzpostavlja in vodi sistem kakovosti tudi za druge odseke KI, ki že, ali pa načrtujejo tovrstno delo. V okviru našega dela tudi vzgajamo visokokvalificirane kadre, ki se zaradi specifičnega dela znotraj GMP okolja zlahka zaposlujejo kot strokovnjaki v (predvsem farmacevtski) industriji.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava