Skip to main content

Odseki

Raziskovalna področja: Napredne elektrokemijske tehnike in stabilnost elektrokatalizatorjev

Učinkoviti elektrokatalizatorji so lahko le tisti materiali, ki so pri ostrih pogojih elektrokatalize dovolj stabilni. Zato ne preseneča, da med elektrokatalizatorji prevladujejo žlahtne kovine, kot so platina, iridij in rutenij, ki so v tovrstnem korozivnem okolju razmeroma stabilne. Stabilnost elektrokatalitskih materialov je poleg aktivnosti njihova najpomembnejša lastnost, saj definira dolgoročno učinkovitost delovanja elektrokemijskih naprav (gorivne celice, elektrolizerji).

Vendar pa tudi žlahtne kovine sčasoma degradirajo. Vzrok za to je predvsem spreminjajoča se električna napetost in s tem povezani tranzientni pojavi raztapljanja. Da lahko preučujemo degradacijske procese in dizajniramo stabilnejše elektrokatalizatorje, je nujno potrebno detektirati izredno nizke koncentracije raztopljenih kovin pri elektrokemijskih eksperimentih. V ta namen smo (v sodelovanjem z D04) razvili občutljivo tehniko, pri kateri je pretočna elektrokemijska celica povezana z ICP-MS detektorjem.

Da lahko preučujemo degradacijo materialov v pogojih, ki so čim bolj podobni realnim pogojem delovanja, razvijamo tudi tehnike za izvajanje elektrokemijskih protokolov pri visokih tokovnih gostotah in pri povišani temperaturi.

Objave

The Importance of Temperature and Potential Window in Stability Evaluation of Supported Pt-Based Oxygen Reduction Reaction Electrocatalysts in Thin Film Rotating Disc Electrode Setup

Maselj, N.; Gatalo, M.; Ruiz-Zepeda, F.; Kregar, A.; Jovanovič, P.; Hodnik, N.; Gaberšček, M. J. Electrochem. Soc. 2020, 167, 114506, 10.1149/1945-7111/aba4e6

Stability and degradation mechanisms of copper-based catalysts for electrochemical CO2 reduction

Popović, S.; Smiljanić, M.; Jovanovič, P.; Vavra, J.; Buonsanti, R.; Hodnik, N. Angew. Chem. Int. Ed. 2020, Accepted Author Manuscript. 10.1002/anie.202000617.

Methodology for Investigating Electrochemical Gas Evolution Reactions: Floating Electrode as a Means for Effective Gas Bubble Removal

Jovanovič, P.; Stojanovski, K.; Bele, M.; Dražić, G.; Koderman Podboršek, G.; Suhadolnik, L.; Gaberšček, M.; Hodnik, N. Anal. Chem. 201991, 10353–10356, 10.1021/acs.analchem.9b01317.

Effect of Particle Size on the Corrosion Behaviour of Gold in the Presence of Chloride Impurities: An EFC-ICP-MS Potentiodynamic Study

Jovanovič, P.; Može, M.; Gričar, E.; Šala, M.; Ruiz-Zepeda, F.; Bele, M.; Marolt, G.; Hodnik, N. Coatings 20199, 10, 10.3390/coatings9010010.

Comparison of Pt-Cu/C with Benchmark Pt-Co/C: Metal Dissolution and Their Surface Interactions

Gatalo, M.; Jovanovič, P.; Petek, U.; Šala, M.; Šelih, V.S.; Ruiz-Zepeda, F.; Bele, M.; Hodnik, N.; Gaberšček, M. ACS Appl. Energy Mater. 20192, 3131 –3141, 10.1021/acsaem.8b02142.

Atomically Resolved Anisotropic Electrochemical Shaping of Nano-electrocatalyst  

Ruiz-Zepeda, F.; Gatalo, M.; Pavlišič, A.; Dražić, G.; Jovanovič, P.; Bele, M.; Gaberšček, M.; Hodnik, N. Nano Lett. 201919, 4919–4927, 10.1021/acs.nanolett.9b00918.

Video: 3D simulation of a PtCu3 nanoparticle before and after Cu dealloying

Platinum Dissolution and Redeposition from Pt/C Fuel Cell Electrocatalyst at Potential Cycling

Pavlišič, A.; Jovanovič, P.; Šelih, V.S.; Šala, M.; Hodnik, N.; Gaberšček, M.J. Electrochem. Soc. 2018, 165, F3161-F3165, 10.1149/2.0191806jes

Insights into Electrochemical Dealloying of Cu out of Au-doped Pt-Alloy Nanoparticles at the Sub-Nano-Scale

Gatalo, M.; Jovanovič, P.; Ruiz-Zepeda, F.; Pavlišič, A.; Robba, A.; Bele, M.; Dražić, G.; Gaberšček, M.; Hodnik, N. J. Electrochem. Sci. Eng. 20188, 87–100, 10.5599/jese.487.

Corrosion Protection of Platinum-Based Electrocatalyst by Ruthenium Surface Decoration

Jovanovič, P.; Bele, M.; Šala, M.; Ruiz-Zepeda, F.; Dražić, G.; Zabukovec Logar, N.; Hodnik, N.; Gaberšček, M. ACS Appl. Energy Mater. 20181, 3190–3197, 10.1021/acsaem.8b00405.

Gold Doping in PtCu3/HSAC Nanoparticles and its Morphological, Structural and Compositional Changes During ORR Electrochemical Cycling

Ruiz-Zepeda, F.; Gatalo, M.; Jovanovič, P.; Pavlišič, A. Bele, M.; Hodnik, N.; Gaberšček, M.; ChemCatChem 20179, 3904, 10.1002/cctc.201700690.

Potentiodynamic dissolution study of PtRu/C electrocatalyst in the presence of methanol

Jovanovič, P.; Šelih, V.S.; Šala, M.; Hočevar, S.; Ruiz-Zepeda, F.; Hodnik, N.; Bele, M.; Gaberšček, M. Electrochim. Acta 2016211, 851–859, 10.1016/j.electacta.2016.06.109.

Positive Effect of Surface Doping with Au on the Stability of Pt-Based Electrocatalysts

Gatalo, M.; Jovanovič, P.; Polymeros, G; Grote, J.-P.; Pavlišič, A.; Ruiz- Zepeda, F.; Šelih, V.S.; Šala, M.; Hočevar, S.; Bele, M.; Mayrhofer, K.J.J.; Hodnik, N.; Gaberšček, M. ACS Catal. 20166, 1630–1634, 10.1021/acscatal.5b02883.

Atomically Resolved Dealloying of Structurally Ordered Pt Nanoalloy as an Oxygen Reduction Reaction Electrocatalyst

Pavlišič, A.; Jovanovič, P.; Šelih, V.S.; Šala, M.; Bele, M.; Dražić, G.; Arčon, I.; Hočevar, S.; Kokalj, A.; Hodnik, N.; Gaberšček, M. ACS Catal. 20166, 5530–5534, 10.1021/acscatal.6b00557.

Electrochemical in-situ dissolution study of structurally ordered, disordered and gold doped PtCu3 nanoparticles on carbon composites

Jovanovič, P.; Šelih, V.S.; Šala, M.; Hočevar, S.B.; Pavlišič, A.; Gatalo, M.; Bele, M.; Ruiz-Zepeda, F.; Čekada, M.; Hodnik, N.; Gaberšček M. J. Power Sources 2016327, 675–680, 10.1016/j.jpowsour.2016.07.112.

New Insight into Platinum Dissolution from Nanoparticulate Platinum‐Based Electrocatalysts Using Highly Sensitive In Situ Concentration Measurements

Jovanovič, P.; Pavlišič, A.; Šelih, V.S.; Šala, M.; Hodnik, N.; Bele, M.; Hočevar, S.; Gaberšček, M. ChemCatChem 20146, 449–453, 10.1002/cctc.201300936.

Novel Method for Fast Characterization of High-Surface-Area Electrocatalytic Materials Using a Carbon Fiber Microelectrode 

Strmčnik, D.; Hodnik, N.; Hočevar, S.; van der Vliet, D.; Zorko, M.; Stamenković, V.R.; Pihlar, B.; Marković, N.M. J. Phys. Chem. C 2010, 114, 6, 2640–2644, 10.1021/jp908939e.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava