Skip to main content

Odseki

ARRS Temeljni projekt J1-4401

Napredni trendi v Ramanski spektroelektrokemiji pri raziskavah katalizatorjev.

Nosilka

dr. Angelja Kjara Surca

Trajanje

1. 10. 2022-30. 9. 2025

Vir
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

ARRS-FWO: N2-0248

Razumevanje vloge dopantov kot ključnega koraka k povečanju učinkovitosti katalizatorjev za tvorbo kisika.

Nosilec

prof. Nejc Hodnik

Trajanje

1. 1. 2022-31. 12. 2025

Vir
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

ARRS-GA ČR: N2-0257

Katalizatorji iz intermetalnih platinskih zlitin za izboljšano delovanje visoko-temperaturnih PEM gorivnih celic z nižjim nanosom Pt

Nosilec

prof. Miran Gaberšček

Trajanje

1. 3. 2022-28. 2. 2025

Vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

ARRS-SNFS: N2-0155

Sinteza in pretvorbe večkovinskih nanodelcev za elektrokatalizo

Nosilec

dr. Nejc Hodnik

Trajanje

1. 4. 2021-31. 3. 2024

Vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

ARRS Temeljni projekt N1-0224

Elektrokemijski plinski senzorji za detekcijo vodikovega peroksida

Nosilec:

dr. Vasko Jovanovski

Trajanje:

1.12.2021 - 30.11.2024

Vir:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

 

ARRS: Temeljni projekt J7-4636

Temeljno razumevanje reakcije tvorbe vodika za novo generacijo elektrokatalizatorjev na osnovi niklja v alkalni in kloralkalni elektrolizi

Nosilec

dr. Dušan Strmčnik

Trajanje

1. 10. 2022-30. 9. 2025

Vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

ERC: STABLECAT

Ocena tehnične in poslovne izvedljivosti visokoaktivnih in stabilnih intermetalnih katalizatorjev Pt zlitin za uporabo v PEMFC

Nosilec 

izr. prof. dr. Nejc Hodnik

Trajanje

1. 3. 2021-28. 2. 2023

Vir

Evropski raziskovalni svet (ERC Proof of Concept 2020)

 

ARRS-CEA: NC-0016

Od sinteze novih katalizatorjev gorivnih celic iz Pt zlitine do nanostrukturne operando karakterizacije

Nosilec

 prof. dr. Dražić Goran

Trajanje

 1. 9. 2020-31. 8. 2022

Vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

v sodelovanju s

Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike

Nanostrukturirana anodna katalizatorska plast za reakcijo tvorbe kisika na osnovi nove tankoplastne arhitekture

Nosilec

dr. Federico Baiutti

Mentor

prof. dr. Miran Gaberšček

Vir

Marie Skłodowska Curie Actions (Individual Fellowships)

2020-2022

Površinsko in podpovršinsko modificirani nano-elektrokatalizatorji za pretvorbo CO2 v snovi z dodano vrednostjo: Katalog povezav med strukturo, selektivnostjo, mehanizmom in stabilnostjo

Nosilec

dr. Mohammed Azeezull Nazrull

Mentor

izr. prof. dr. Nejc Hodnik

Vir

Marie Skłodowska Curie Actions (Individual Fellowships)

NATO SPS: OFICeR

Optimizacija katalizatorjev za gorivne celice v integraciji z reformingom 

Konzorcij 

  • izr. prof. dr. Nejc Hodnik (Kemijski inštitut)
  • doc. dr. Sanjin Gutić (Univerza v Sarajevu)
  • izr. prof. dr. Igor Pašti (Univerza v Beogradu)

Trajanje

20. 1. 2020-19. 1. 2023

Vir

NATO Science for Peace and Security Programme

ERC: 123STABLE

Naproti nanostrukturiranim elektrokatalizatorjem s superiorno stabilnostjo 

Nosilec 

izr. prof. dr. Nejc Hodnik

Trajanje

1. 1. 2020-31. 12. 2024

Vir

Evropski raziskovalni svet (ERC Starting Grant 2019)

 

Reduction/ Oxidation Recycling

Konzorcij 

  • dr. Claudio Baldizzone (Bosch)
  • izr. prof. dr. Nejc Hodnik (Kemijski inštitut)
  • dr. Serhiy Cherevko (Helmholtz-Institute Erlangen)
  • prof. dr. inž. Tom Breugelmans (Univerza v Antwerpnu)

Trajanje

1. 11. 2019-31. 10. 2022

Vir

ERA-NET Cofund on Raw Materials

MIZŠ: Raziskovalci 2.1-KI-952007

Nosilec

dr. Milutin Smiljanić

Trajanje

1. 4. 2019-31. 3. 2022

Vir

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

https://www.eu-skladi.si/ 

Recikliranje zlahtnih kovin na okolju prijazen način 

ARRS: Temeljni projekt N1-0106

Opazovanje in razumevanje degradacije nanokatalizatorjev plemenitih kovin na atomski skali 

Nosilec

izr. prof. dr. Nejc Hodnik

Trajanje

1. 4. 2019-31. 3. 2021

Vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Napredna elektrokemijska karakterizacija intrinzičnih lastnosti in izboljšanje najsodobnejših elektrokatalizatorjev brez CRM za reakcijo redukcije kisika s SECM in plavajočo elektrodo 

Nosilec 

 doc. dr. Blaž Likozar (Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo)

Trajanje 

 1. 9. 2019-31. 8. 2021

Vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

v sodelovanju s

Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike

Visoko aktivna katoda z ultra nizko vsebnostjo PGM in MEA integracija za sintezo v eno PEMFC celico

Nosilec 

 prof. dr. Miran Gaberšček

Trajanje

 1. 9. 2019-31. 8. 2021

Vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

v sodelovanju s

Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike

Pretekli projekti

Od mulekulskih do uporabnih elektrokatalizatorjev 

Nosilec

dr. Primož Jovanovič

Trajanje

 1. 7. 2018-30. 6. 2020

Vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Izkoriscanje soncne energije s fotokatalitskim razklopom vode in/ali redukcijo CO2 in uporabo ko-katalizatorjev

Vodja

 doc. dr. Adrijana Sever Škapin (Zavod za Gradbeništvo Slovenije, Laboratorij za polimere)

Trajanje

1. 5. 2018-30. 4. 2020

Vir

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

v sodelovanju s

Komisariatom za alternativne energije in atomsko energijo Francoske republike

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava