Skip to main content

Odseki

Raziskovalna področja: Sinteza in razvoj elektrokatalizatorjev

Elektrokatalizatorji so materiali, ki pospešujejo elektrokemijske pretvorbe in omogočajo, da jih izvajamo s čim manjšo izgubo energije. Običajno so elektrokatalizatorji kar nanodelci žlahtnih kovin, ki so zasidrani na površino neaktivne in stabilne snovi. Različne elektrokemijske reakcije in pogoji zahtevajo za elektrokatalizatorje različne materiale.

V Laboratoriju za elektrokatalizo se osredotočamo predvsem na reakcije, ki so v ospredju elektrokemijskih energijskih pretvorb - to so elektrokemijske reakcije vode, vodika in kisika. Poleg se ukvarjamo tudi z oksidacijo metanola in redukcijo ogljikovega dioksida.

Elektrokatalizatorji za redukcijo kisika

Patenti

Method for preparation of a supported noble metal-metal alloy composite, and the obtained supported noble metal-metal alloy composite

Gatalo, M.; Hodnik, N.; Bele, M.; Gaberšček, M. LU101157, 2019-03-18

Method of Treating a Platinum-alloy Catalyst, and Device for Carrying Out the Method of Treating a Platinum-alloy Catalyst

Gatalo, M.; Hodnik, N.; Bele, M.; Jovanovič, P.; Gaberšček, M.; Grom, M. EP18196870.2, 2018-09-26

Objave

Insight on Single Cell Proton Exchange Membrane Fuel Cell Performance of Pt-Cu/C Cathode

Bele, M.; Gatalo, M.; Jovanovič, P.; Ruiz-Zepeda, F.; Šala, M.; Šest, E.; Hodnik, N.; Hočevar, S.; Gatto, I.; Saccà, A.; Aricò, A.S.; Gaberšček, M. Catalysts 20199, 544, 10.3390/catal9060544.

A Double‐Passivation Water‐Based Galvanic Displacement Method for Reproducible Gram‐Scale Production of High‐Performance Platinum‐Alloy Electrocatalysts

Gatalo, M.;  Bele, M.; Ruiz‐Zepeda, F.; Šest, E.; Šala, M.; Kamšek, A.R.; Maselj, N.; Galun, T.; Jovanovič, P.; Hodnik, N.; Gaberšček, M. Angew. Chem. Int. Ed. 201958, 13266, 10.1002/anie.201903568.

CO-assisted ex-situ chemical activation of Pt-Cu/C oxygen reduction reaction electrocatalyst

Gatalo, M.; Moriau, L.; Petek, U.; Ruiz-Zepeda, F.; Šala, M.; Grom, M.; Galun, T.; Jovanovič, P.; Pavlišič, A.; Bele, M.; Hodnik, N.; Gaberšček, M. Electrochim. Acta 2019, 306, 377–386, 10.1016/j.electacta.2019.03.153.

Evaluation of Oxygen Reduction Activity of Non-Ideal Pt Based Catalyst Thin Films

Jovanovič, P.; Pavlišič, A.; Bele, M.; Hočevar, S.; Hodnik, N.; Gaberšček, M. ECS Trans. 2015, 68, 141–152, 10.1149/06803.0141ecst.

Effect of ordering of PtCu3 nanoparticle structure on the activity and stability for the oxygen reduction reaction

Hodnik, N.; Jeyabharathi, C.; Meier, J.C.; Kostka, A.; Phani, K.L.; Rečnik, A.; Bele, M.; Hočevar, S.; Gaberšček, M.; Mayrhofer, K.J.J. Phys. Chem. Chem. Phys. 2014,16,13610–13615, 10.1039/C4CP00585F.

Video

A highly active PtCu3 intermetallic core–shell, multilayered Pt-skin, carbon embedded electrocatalyst produced by a scale-up sol–gel synthesis

Bele, M.; Jovanovič, P.; Pavlišič, A.; Jozinović, B.; Zorko, M.; Rečnik, A.; Chernyshova, E.; Hočevar, S.; Hodnik, N.; Gaberšček, M.; Chem. Commun. 2014, 50, 13124-13126, 10.1039/C4CC05637J.

New Pt-skin electrocatalysts for oxygen reduction and methanol oxidation reactions

Hodnik, N.; Bele, M.; Hočevar, S. Electrochem. Commun. 201223, 125–128, 10.1016/j.elecom.2012.07.024.

Enhanced Oxygen Reduction and Methanol Oxidation Reaction Activities

Hodnik, N.; Bele, M.; Rečnik, A.; Zabukovec Logar, A.; Gaberšček, M.; Hočevar, S. Energy Procedia 201229, 208–215,  10.1016/j.egypro.2012.09.026

Elektrokatalizatorji za razvoj kisika

 

Objave

Ir/TiONx/C high-performance oxygen evolution reaction nanocomposite electrocatalysts in acidic media: synthesis, characterization and electrochemical benchmarking protocol

Lončar, A.; Moriau, L.; Stojanovski, K.; Ruiz-Zepeda, F.; Jovanovič, P.; Bele, M.; Gaberšček, M.; Hodnik, N. J. Phys. Energy 2020 in press 10.1088/2515-7655/ab69a2

Towards Stable and Conductive Titanium Oxynitride High‐Surface‐Area Support for Iridium Nanoparticles as Oxygen Evolution Reaction Electrocatalyst

Bele, M.; Stojanovski, K.; Jovanovič, P.; Moriau, L.; Koderman Podboršek, G.; Moškon, J.; Umek, P.; Sluban, M.; Dražič, G.; Hodnik, N.; Gaberšček, M. ChemCatChem 201911, 5038, 10.1002/cctc.201901487.

Synthesis and Advanced Electrochemical Characterization of Multifunctional Electrocatalytic Composite for Unitized Regenerative Fuel Cell

Moriau.  L.J.; Bele, M.; Vižintin, A.; Ruiz-Zepeda, F.; Petek, U.; Jovanovič, P.; Šala, M.; Gaberšček, M.; Hodnik, N. ACS Catal. 2019, 9, 11468-11483, 10.1021/acscatal.9b03385.

Electrochemical Dissolution of Iridium and Iridium Oxide Particles in Acidic Media: Transmission Electron Microscopy, Electrochemical Flow Cell Coupled to Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry, and X-ray Absorption Spectroscopy Study

Jovanovič, P.; Hodnik, N.; Ruiz-Zepeda, F.; Arčon, I.; Jozinović, B.; Zorko, M.; Bele, M.; Šala, M.; Šelih, V.S.; Hočevar, S.; Gaberšček, M. J. Am. Chem. Soc. 2017, 139, 12837-12846, 10.1021/jacs.7b08071.

New Insights into Corrosion of Ruthenium and Ruthenium Oxide Nanoparticles in Acidic Media

Nejc Hodnik, N.; Jovanovič, P.; Pavlišič, A.; Jozinović, B.; Zorko, M.; Bele, M.; Šelih, V.S.; Šala, M.; Hočevar, S.; Gaberšček, M. J. Phys. Chem. C 2015119, 10140–10147, 10.1021/acs.jpcc.5b01832.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava