Skip to main content

Odseki

EU projekti

BATTERY 2030 PLUS

BATTERY 2030+ je dolgoročna evropska raziskovalna pobuda z vizijo razvoja trajnostnih akumulatorjev, ki bo evropski industriji zagotovila tehnologijo in konkurenčno prednost v celotni verigi vrednosti izdelave akumulatorjev ter Evropi omogočila doseganje podnebnih ciljev predvidenih v evropskem zelenem dogovoru.

Pobudo koordinira Univerza v Uppsali na Švedskem. KI je del osrednje skupine BATTERY 2030+, ki je odgovorna za usklajevanje pobude in jo sestavlja 23 partnerjev iz 14 evropskih držav, vodilnih na svojih področjih. R. Dominko je član izvršnega odbora pobude.

Projekt BATTERY 2030 PLUS je financiran v okviru programa za raziskave in inovacije EU Obzorje Evropa 2020 s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 957213.

BIGMAP

Projekt »The Battery Interface Genome – Materials Acceleration Platform« (BIG-MAP) je del obsežne in dolgoročne evropske raziskovalne pobude BATTERY 2030+. V projektu je predlagan radikalen premik paradigme pri inovacijah akumulatorjev, kar bo privedlo do dramatičnega skrajšanja časa odkrivanja in inovacij novih akumulatorjev, materialov in izboljšanih lastnosti medfaznih površin; dosegli bomo 5-10-kratno skrajšanje glede na trenutno stopnjo odkritja v naslednjih 5-10 letih. BIG-MAP se opira na razvoj edinstvene infrastrukture za raziskave in razvoj ter metodologijo, ki združuje vpoglede vodilnih strokovnjakov, kompetence in podatke po celotni vrednostni verigi razvoja akumulatorjev z umetno inteligenco (AI), visoko zmogljivim računalništvom (HPC), obsežno in zmogljivo karakterizacijo ter uvajanjem avtonomne robotike. Skratka, cilj BIG-MAP je znova odkriti način izumljanja akumulatorjev in razviti osnovne module in ključne demonstracijske platforme za pospešen razvoj materialov in razvoj izboljšanih medfaznih površin. Več informacij je na voljo tukaj.

KI je aktiven v več delovnih sklopih. V okviru WP3 delamo na razvoju naprednega večskalnega in kontinuumskega modela, ki se uporablja za dosledno nadgradnjo modelov SEI/CEI na makroskopsko raven. Na KI vodimo eksperimentalne dejavnosti v WP4, povezane z oblikovanjem in sintezo zaščitnih premazov na NMC materialu. V okviru WP5 ponujamo svojo mikroskopsko platformo za karakterizacijo. Poleg tega smo močno vključeni v razvoj ontološkega modela v WP7. Načrtovano je tudi delo v okviru WP11, povezano s prenosom nekaterih rešitev razvitih na medfaznih površinah na multivalentne akumulatorje.

Projekt BIG-MAP je financiran v okviru programa za raziskave in inovacije EU Obzorje Evropa 2020 s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 957189.

DESTINY

DESTINY je evropski doktorski program, ki v skladu z novim evropskim kontekstom in iniciativo Battery 2030+ ponuja spremembo paradigme v razvoju akumulatorjev. Vizija projekta je razviti trajnostne akumulatorje prihodnosti in evropski industriji ponuditi nove tehnologije in kompetitivno prednost v verigi razvoja akumulatorjev. V sklopu petletnega projekta se bo izurilo 50 doktorandov, ki se bodo osredotočali na tri glavne izzive. Ti izzivi so: ponovna iznajdba načinov iskanja ter inženiringa akumulatorskih materialov, razvoj pametnih akumulatorskih celic in funkcionalnosti ter implementacija novih tehnologij v industriji.

Projekt DESTINY podpira in sofinancira program za raziskave in inovacije EU Obzorje Evropa iz sklada Marie Skłodowska-Curie (sporazuma o dodelitvi sredstev št. 945357) skupaj s 40 partnerji.

NAIMA

Namen evropskega projekta NAIMA (“Na Ion materials as essential components to manufacture robust battery cells for non-automotive applications”) je razvoj nove generacije visoko konkurenčnih in varnih Na-ion akumulatorjev za trenutne in bodoče sisteme za shranjevanje električne energije s podporo ključnih akterjev evropske akumulatorske vrednostne verige. NAIMA povezuje močan in komplementarni konzorcij, ki vključuje 15 partnerjev iz osmih evropskih držav (Francija, Nemčija, Švedska, Bolgarija, Španija, Nizozemska, Slovenija in Belgija), od tega: 5 raziskovalnih organizacij (CNRS, CEA, Kemijski Inštitut, IHE, VITO), 6 malih in srednje velikih podjetij (TIAMAT, BIOKOL, IEIT, GOLDLINE, ACC, ZABALA, IC) in 4 velika podjetja (EDF, GESTAMP, SOLVAY, UMICORE). V okviru projekta bo testiranih 6 prototipov Na-ion akumulatorjev v treh poslovnih scenarijih. Ti scenariji bodo ponudili konkretne dokaze o konkurenčnosti tehnologije.

Na Kemijskem Inštitutu na D10 Odseku za kemijo materialov v laboratoriju Moderni baterijski sistemi poteka razvijanje novih delno grafitiziranih ogljikovih materialov na večji skali za uporabo v prototipnih elektrodah Na-ion akumulatorjev.

Projekt NAIMA je financiran v okviru sheme za raziskave in inovacije EU Obzorje Evropa 2020 s sporazumom o dodelitvi sredstev št. 875629.

NOEL

Projekt NOEL (Innovative Nanostructured Electrodes for Energy Storage Concepts) se osredotoča na razvoj novih funkcionalnih materialov za izboljšanje elektrokemijskih zmogljivosti sistemov za shranjevanje energije. NOEL si prizadeva razviti nove nizkocenovne in okolju prijazne večplastne ogljikove kompozite, ki so polprevodniki in so primerni za uporabo kot inovativne elektrode za akumulatorje naslednje generacije oz za superkondenzatorje. V ta namen smo sestavili multidisciplinarni konzorcij, ki ga sestavljata 2 evropski univerzi (Univerza v Zaragozi, UNIZAR v Španiji in Poznanska tehnološka univerza, PUT na Poljskem) in 1 evropska raziskovalna ustanova (Kemijski inštitut, KI, v Sloveniji). UNIZAR bo razvijal in karakteriziral večplastne polprevodniške nanomateriale, na KI bomo pripravljali ogljikove materiale in testirali akumulatorje z elektrodami iz pripravljenih materialov, medtem ko bodo na PUT razvite materiale testirali v superkondenzatorjih.

Projekt financirajo M-ERA.NET network, Agencia Estatal de Investigación (Ref. PCI2019-103637), National Science Centre Poland (Ref. 2018/30/Z/ST4/00901) in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

 

POLYSTORAGE

POLYstorage je evropska izobraževalna mreža, katere namen je usposabljanje raziskovalcev na začetku raziskovalne kariere. POLYstorage mreža je osredotočena na uporabo inovativnih polimerov za shranjevanje električne energije, in sicer predvsem na različne post-litijeve, polimerne ter redoks pretočne akumulatorje. Projekt uporablja polimere v različnih komponentah elektrokemijskih celic kot so: anoda, katoda, elektroliti in separatorji.

Polystorage projekt vključuje 12 upravičencev (2 iz industrije) in 11 partnerjev (9 iz industrije). Na Kemijskem inštitutu usposabljamo doktorsko študentko Olivero Lužanin, ki raziskuje uporabo organskih polimernih katod v post litijevih organskih akumulatorjih (Mg, Ca, Na in K). Osredotoča se predvsem na mehanizem elektrokemijskega delovanja ter razlike med delovanjem organskih katod v multivalentnih in monovalentnih akumulatorskih sistemih. Kemijski inštitut bo dodatno gostil 3 tuje doktorske študente, ki bodo testirali polimere v različnih multivalentnih akumulatorskih sistemih.

POLYstorage je financiran v okviru sheme EU Obzorje Evropa 2020 za raziskave in inovacije in je del sklada Marie Skłodowska-Curie po pogodbi 860403.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava